Do zobaczenia za rok! :)

W imieniu Dyrekcji i swoim chciałam podziękować wszystkim użytkownikom lodowiska za przestrzeganie zapisów naszego regulaminu, co przełożyło się na podniesienie bezpieczeństwa dla najmłodszych i starszych łyżwiarzy oraz sprzyjało miłej i dobrej atmosferze na lodowisku.

Dziękujemy również Panu Krzysztofowi za codzienne przygotowywanie tafli lodu pod nasze sportowe wyczyny 🙂

Do zobaczenia za rok!

Beata Styczyńska

Menedżer Sportu SP Michałowice

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content