Lekcje online

 1. Zajęcia zastosowaniem video konferencji odbywają się za pośrednictwem aplikacji ZOOM i/lub aplikacji dostępnych w pakiecie Office 365 w wersji A1.
 2. Uczniowie logują się podając imię i nazwisko (nie korzystają z żadnych wymyślonych ników/nazw itp.).
 3. Zaleca się, aby w lekcji uczestniczyć za pośrednictwem komputera, ponieważ na dużym ekranie lepiej będzie widać prezentowane treści. Możliwe jest także wykorzystanie telefonu bądź innego urządzenia jakie posiada uczeń.
 4. Nie zaleca się odsłuchiwania zajęć w słuchawkach na pełnej głośności ze względu na możliwe zakłócenia.
 5. Po otworzeniu linka prosimy o zezwolenie aplikacji na dostęp do kamery oraz mikrofonu.
 6. Na początku lekcji nauczyciel sprawdza obecność przy włączonych kamerach i mikrofonach (jeśli uczeń ma problemy techniczne lub nie posiada kamerki to rodzic powinien powiadomić o tym fakcie nauczyciela).
 7. Aby w trakcie zajęć przypadkowo nie przeszkadzać innym słuchaczom należy mieć wyciszone mikrofony i wyłączone kamery.
 8. Jeśli kamera nie zostanie wyłączona w oknie, to przesyłany obraz będzie widoczny dla innych uczestników.
 9. Uczniowie do końca lekcji powinni być aktywni.
 10. Uczniowie, których tożsamości nie uda się potwierdzić nauczycielowi bądź nie będą się stosować do powyższych zasad będą usuwani z lekcji.
 11. Zabronione jest robienie zdjęć, rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie.
 12. Uczeń zobowiązany jest do włączenia kamery w czasie, gdy na bieżąco podczas spotkania odbywa się krótka kartkówka lub sprawdzian, a także w innej sytuacji na prośbę nauczyciela.
 13. Uczniowi nie wolno udostępniać linków spotkania osobom spoza klasy.
 14. Jeżeli uczeń zostanie wyciszony przez nauczyciela, sam nie może włączyć sobie głośnika. Może być dopuszczony do głosu wyłącznie przez nauczyciela po uprzednim zasygnalizowaniu tego nauczycielowi poprzez włączenie opcji Rise hand.
 15. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona przez rodzica (Librusem do wychowawcy) na lekcji
 16. W sytuacjach, których nie reguluje powyższy regulamin ma zastosowanie Statut Szkoły.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content