Organizacja szkoły

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Michałowicach jest pani Magdalena Fimowicz-Wasiak 

Wicedyrektorem do spraw oddziałów 0-3 i świetlicy jest pani Dorota Klee-Adamowicz

Wicedyrektorem do spraw klas 4-8 jest pani Magdalena Dąbrowska

Klasy 0-III

Klasa 0a
Daria Kowalska, Dorota Zabrzygraj

Klasa 0b
Edyta Grześ – Wodzińska, Roksana Ostrowska

Klasa Ia

Dorota Rojek

Klasa Ib

Jolanta Karwacka

Klasa Ic

Aleksandra Grabowska

Klasa Id

Anna Wiśniewska-Kowalczyk

Klasa Ie

Małgorzata Jaworska

Klasa IIa
Katarzyna Wall

Klasa IIb
Magdalena Nassalska

Klasa IIc
Anna Matejuk

Klasa IId
Jolanta Matysiak

Klasa IIe
Anna Zaręba

Klasa IIIa
Łucja Wiśnik

Klasa IIIb
Karina Walter

Klasa IIIc
Katarzyna Łupienko

Klasa IIId
Anna Hababicka

Klasa IIIe
Katarzyna Żakieta

Klasa IIIf
Wioletta Rakfalska

Klasy IV-VIII

Klasa IVa
Agnieszka Mróz

Klasa IVb
Kamil Połodziuk

Klasa IVc
Beata Czyżewska

Klasa IVd
Monika Mikunda

Klasa Va
Jolanta Kołpaczyńska – Koza

Klasa Vb
Łukasz Zieliński

Klasa Vc
Anna Nowakowska

Klasa Vd
Monika Pietrzak

Klasa Ve
Elżbieta Kwiatkowska

Klasa VIa
Renata Zarychta

Klasa VIa
Wiesław Żochowski

Klasa VIIa
Agnieszka Pastuszek

Klasa VIIb
Katarzyna Traczyk

Klasa VIIc
Agnieszka Affek

Klasa VIId
Monika Makowska

Klasa VIIe
Marta Ciechomska

Klasa VIIf
Paweł Zacny

Klasa VIIIa
Joanna Ostrowska

Klasa VIIIb
Rafał Mączyński

Klasa VIIIc
Aneta Wąsowicz – Ciechomska

Klasa VIIId
Agnieszka Grajewska

Klasa VIIIe
Emilia Chmielewska – Sobiera

Język polski
Emilia Chmielewska-Sobiera, Agnieszka Pastuszek, Katarzyna Traczyk, Renata Zarychta, Monika Pietrzak, Katarzyna Wojtała

Język angielski/ niemiecki/hiszpański
Joanna Godlewska, Agnieszka Mazek – Cieślak, Joanna Noska, Małgorzata Iwaniuk, Magdalena Kleszczewska, Agnieszka Królak; Magdalena Dąbrowska, Stanisław Schabowicz, Angelika Boczkowska, Magdalena Łęcka, Monika Pietrzak, Edyta Włoszczuk, Magdalena Fimowicz-Wasiak, Agnieszka Grajewska

Matematyka
Marta Ciechomska, Rafał Mączyński, Joanna Ostrowska, Natalia Kopeć, Wiesław Żochowski

Fizyka

Dariusz Zaręba, Rafał Mączyński

Przyroda
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz-Ciechomska, Monika Mikunda

Biologia
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz – Ciechomska

WDŻ
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz-Ciechomska

Chemia

Agnieszka Affek

Geografia

Monika Mikunda, Agnieszka Jankowska

Historia i WOS
Monika Makowska, Kamil Połodziuk, Alina Stencka

Plastyka
Małgorzata Skrzędziejewska-Cendrowska, Agnieszka Królak

Muzyka
Alina Stencka, Mateusz Dudzik

Informatyka
Rafał Mączyński, Agnieszka Mróz

Technika i Edukacja dla bezpieczeństwa
Paweł Zacny

Doradztwo zawodowe

Paweł Zancny

W-F
Jakub Daniluk, Jolanta Kołpaczyńska-Koza, Elżbieta Kwiatkowska, Anna Nowakowska, Jadwiga Szpoton, Łukasz Zieliński

Religia
Agnieszka Adamczewska, Edyta Turowska, Magdalena Korycka, Przemysław Kocik

Etyka
Joanna Godlewska, Alina Pachura, Jolanta Karwacka

Rytmika

Mateusz Dudzik

Nauczyciele wspomagający, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  oraz rewalidacja

Dorota Klee- Adamowicz, Dominika Kotowska, Anna Korbut, Magdalena Matczak – Baran, Anna Poławska, Magdalena Mosiejczyk- Gołos, Katarzyna Wróblewska, Joanna Burs, Edyta Czernicka, Katarzyna Wasilewska, Małgorzata Jaworska, Małgorzata Wąsikowska, Jolanta Matysiak, Aleksandra Grabowska, Anna Kaczorowska,  Anna Matejuk,

Korektywa

Anna Nowakowska, Jolanta Kołpaczyńska-Koza

Pedagog Weronika Borkowska- Jaszczuk (pokój nr D 101)

Godziny pracy:
Poniedziałek:  9.00 – 15.30
Wtorek: 8.00 – 14.30
Środa: 8.00-14.30
Czwartek: 9.00 – 15.30
Piątek: 8.00 ‒ 14.30

Psycholog Joanna Zasztowt (pokój nr C106)
Opiekuje się klasami: 0, II, IV, VI, VIII

Godziny pracy:
Poniedziałek: 10.30 ‒ 14.30
Wtorek: 9.30 ‒ 14.30
Środa: 8.00 ‒ 13.00
Czwartek: 10.30 ‒ 14.30
Piątek: 8.00 ‒ 12.00

 

Psycholog Luiza Wolańska (pokój nr C103)
Opiekuje się klasami: I, III, V, VII

Godziny pracy:
Poniedziałek: 9.00 ‒ 15.30
Wtorek: 8.00 ‒ 14.30
Środa: 8.00 ‒ 14.30
Czwartek: 9.00 ‒ 15.30
Piątek: 8.00 ‒ 14.30

 

Spotkania popołudniowe po telefonicznym uzgodnieniu.
tel. 22 723 86 21 wew. 3

p. Anna Kaczorowska – pokój b101

p. Agnieszka Gajewska – pokój A1
tel. 22 723 86 21 wew. 5

Gabinet stomatologiczny:

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

tel. 531 656 792

Lekarz przyjmuje w poniedziałki i środy od 8.00 do 14.00

Sala integracji sensorycznej  jest przystosowana i  wyposażona w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń, który corocznie jest uzupełniany w nowe urządzenia.

W roku szkolnym 2020/21 zajęcia prowadzone są przez p. Edytę Czernicką.

Ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka. Terapia ma postać zabawy. Nie uczy  dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Atmosfera podczas terapii wpływa na zmianę obrazu dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku zarówno w sferze motorycznej, emocjonalnej jak i społecznej. Dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę. Te doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną. Terapia obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała, stymulację rozwoju reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego. Poprawia funkcjonowanie emocjonalne dziecka.

Nauczyciel bibliotekarz

p. Agnieszka Ślęzak-Niemiec
p. Karolina Przegiętka

Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.00

Piątek: 7.45 – 14.00

Email:
biblioteka@spmichalowice.pl

Świetlica obejmuje opieką uczniów Szkoły Podstawowej.

W świetlicy pracują nauczyciele:

 • Justyna Bartyzel
 • Marzena Gołaszewska
 • Anna Hababicka
 • Katarzyna Huber
 • Małgorzata Malangiewicz
 • Sylwia Tłoczkowska
 • Alina Pachura
 • Karolina Przegiętka
 • Agnieszka Radomyska
 • Wioletta Rakfalska
 • Katarzyna Wall
 • Małgorzata Wąsikowska
 • Łucja Wiśnik
 • Anna Zaręba

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły klas 1-3 mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez nauczycieli. W tym roku są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, gry i zabawy stolikowe. Nasi uczniowie biorą również udział w szeregu zabaw tematycznych.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów edukacyjnych i animowanych czy słuchania muzyki pod okiem wychowawców. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.

W naszej świetlicy wdrażamy uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współdziałania w grupie.

Karta-Zgloszenia-do-Swietlicy-Szkolnej-22-23_pdf

Karta-Zgloszenia-do-Swietlicy-Szkolnej-22-23

Zal.2_karta-zgloszenia-dziecka-na-autobus-1

Zal.2_karta-zgloszenia-dziecka-na-autobus-1

Procedura odbioru dzieci ze świetlicy przez opiekuna dowozów szkolnych
Przydział sal świetlicowych
Plan Dnia Świetlicy Szkolnej
Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej
Regulamin pracy Świetlicy Szkolnej

Nasza szkoła rozpoczęła działalność w 1945 roku jako filia publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach. Były w niej 3 oddziały i 3 etaty nauczycielskie. Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym lokalu przy ulicy Cichej, a w 1948r. została przeniesiona do baraku przy ulicy Szkolnej.

W roku szkolnym 1950/51 stała się filią Szkoły Powszechnej w Opaczy Dużej, a od roku szkolnego 1951/52 zaczęła funkcjonować jako samodzielna placówka pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Michałowicach.

Kierowniczką szkoły była najpierw p. Maria Wyszomirska, a następnie p. Stanisław Wojciechowski, który usilnie zabiegał o budowę nowego gmachu. Projekt ten został zrealizowany i w 1960r. oddano do użytku nowy budynek, w którym rozpoczęło naukę 282 dzieci,
a pracę – 8 nauczycieli.

W kolejnych latach funkcje kierownicze pełnili:

 • 1962 – 1972 – p. Jakub Wasiński
 • 1972 – 1975 – p. Gerard Jachowicz
 • 1975 – 1976 – p. Włodzimiera Balij
 • 1976 – 1982 – p. Gerard Jachowicz
 • 1982 – 1984 – p. Bogusław Biernacki
 • 1982 – 1990 – p. Tomasz Maliszewski
 • 1990 – 2019 – p. Andrzej Olęcki
 •  2019 – 2021 -p. Małgorzata Widera
 • od 2021 – p. Magdalena Fimowicz – Wasiak

W 1984r. rozpoczęto następną modernizację szkoły
i w lutym 1989r. budynek powiększył się o 10 sal lekcyjnych wraz z zapleczami, a w roku 1996  powstała nowa hala sportowa, z czasem dobudowano lodowisko oraz zakupiono zadaszenie nad boisko na sezon zimowy w postaci balonu.  W roku 2019/20 zmodernizowano plac zabaw dla dzieci od strony ul. Raszyńskiej. W sierpniu 2020 r. dokonano adaptacji wcześniejszych pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby świetlicy szkolnej, która zyskała dodatkowe 50m2, została wyremontowana oraz doposażona w nowoczesne meble i  materiały edukacyjne.

W 1999r. wraz z reformą oświaty nastąpił podział
na klasy I-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum.

Od września 2019 r. w związku z reformą szkolnictwa po wygaśnięciu ostatniego rocznika gimnazjum jesteśmy ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.

Przez te wszystkie lata szkoła była i jest otwarta na to, co nowe, przyjazna dzieciom. Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

w 2019 r. szkoła uzyskała zaszczytny tytuł oraz certyfikat  Szkoły Promującej Zdrowie.

IMĘ SZKOŁY

Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Michałowicach miało miejsce w dniu 16 października 2006 r.

Uroczystość nadania imienia szkole

DZIEŃ PATRONA

Święto szkoły – Dzień Patrona – obchodzone jest  co roku w dniu 16 października. W tym dniu w 1978 r. Karol Wojtyła – kardynał z Polski został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. 16 października  został ustanowiony  świętem przez  Sejm RP 27 lipca 2005 roku – jak uznano w uchwale: w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory.

HYMN SZKOŁY

Nasza szkoła należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  Zgodnie z tradycją przyjęła hymn wybrany  przez członków tego stowarzyszenia: (historia hymnu szkoły)

Słowa hymnu śpiewane do melodi pieśni „Barka„:

1. My, Jana Pawła uczniowie

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

2. Trudno być dobrym człowiekiem

gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

PATRON

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), Karol Wojtyła
(ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005
w Watykanie) – polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał,  papież. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog, filozof.

Jan Paweł II był papieżem przez 26 i pół roku (9665 dni). Był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wielokrotnie przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza Słowiański papież. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach osiemdziesiątych XX wieku. Papież był także honorowym obywatelem wielu polskich miast.

Papież Jan Paweł II dużo czasu poświęcił budowie jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi. Podkreślał ważność ekumenizmu w jego pontyfikacie. Jan Paweł II wielką wagę przywiązywał
do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych religii i ateistów. W 1999 r. ucałował Koran przywieziony w prezencie przez muzułmańskich duchownych. Osobiście uczestniczył we wspólnym trwaniu w modlitwie w Asyżu przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych.

Aby poznać lepiej naszego patrona polecamy uwadze:
największą na świecie wirtualna baza informacji o Janie Pawle  

100 ROCZNICA URODZIN PATRONA

18 maja 2020 r.  obchodziliśmy w naszej szkole 100 rocznicę urodzin naszego Patrona:

Uczniowie wykonali na tę okazję  prace plastyczne, upiekli okazjonalne torty  oraz  zaśpiewali hymn:
hymn szkoły wykonany przez uczniów z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II,

 oddziały przedszkolne wykonały laurki z okazji setnej rocznicy urodzin patrona szkoły

 

ULUBIONE CYTATY Z WYPOWIEDZI JPII  oraz GALERIA ZDJĘĆ z dnia nadania imienia patrona szkoły

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content