Organizacja szkoły

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Michałowicach jest pani Magdalena Fimowicz-Wasiak 

Wicedyrektorem do spraw oddziałów przedszkolnych i klas 1-3  jest pani Anna Matejuk 

Wicedyrektorem do spraw klas 4-8 jest pani Magdalena Dąbrowska

Klasy 0-III

Klasa 0a
Daria Kowalska, Izabela Sulik

Klasa 0b
Edyta Grześ – Wodzińska, Roksana Ostrowska

Klasa Ia

Łucja Wiśnik

Klasa Ib

Karina Walter

Klasa Ic

Katarzyna Łupienko

Klasa Id

Anna Hababicka

Klasa Ie

Wioletta Rakfalska

Klasa IIa
Dorota Rojek

Klasa IIb
Jolanta Karwacka

Klasa IIc
Aleksandra Grabowska

Klasa IId
Katarzyna Żakieta

Klasa IIe
Małgorzata Jaworska

Klasa IIIa
Katarzyna Wall

Klasa IIIb
Magdalena Nassalska

Klasa IIIc
Dorota Zabrzygraj

Klasa IIId
Jolanta Matysiak

Klasa IIIe
Anna Zaręba

Klasy IV-VIII

Klasa IVa
Rafał Mączyński

Klasa IVb
Aneta Wąsowicz-Ciechomska

Klasa IVc
Katarzyna Wojtała

Klasa IVd
Emilia Chmielewska-Sobiera

Klasa IVe
Agnieszka Grajewska

Klasa IVf
Dominika Zygmunt

Klasa Va
Agnieszka Stolarczyk

Klasa Vb
Kamil Połodziuk

Klasa Vc
Beata Czyżewska

Klasa Vd
Monika Mikunda

Klasa VIa
Jolanta Kołpaczyńska – Koza

Klasa VIb
Łukasz Zieliński

Klasa VIc
Mateusz Dudzik

Klasa VId
Natalia Kopeć

Klasa VIe
Elżbieta Kwiatkowska

Klasa VIIa
Renata Zarychta

Klasa VIIb
Wiesław Żochowski

Klasa VIIIa
Agnieszka Pastuszek

Klasa VIIIb
Katarzyna Traczyk

Klasa VIIIc
Agnieszka Affek

Klasa VIIId
Agnieszka Jankowska

Klasa VIIIe
Marta Ciechomska

Klasa VIIIf
Paweł Zacny

Język polski
Emilia Chmielewska-Sobiera, Agnieszka Pastuszek, Katarzyna Traczyk, Renata Zarychta, Katarzyna Wojtała

Język angielski/ niemiecki/hiszpański
Joanna Godlewska, Agnieszka Mazek – Cieślak, Kmila Suszek, Joanna Noska, Małgorzata Iwaniuk, Magdalena Kleszczewska, Agnieszka Królak; Magdalena Dąbrowska,  Angelika Boczkowska, Monika Pietrzak, Magdalena Fimowicz-Wasiak, Agnieszka Grajewska

Matematyka
Marta Ciechomska, Rafał Mączyński, Joanna Ostrowska, Natalia Kopeć, Wiesław Żochowski

Fizyka

Agnieszka Stolarczyk

Przyroda
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz-Ciechomska, Monika Mikunda

Biologia
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz – Ciechomska

WDŻ
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz-Ciechomska

Chemia

Agnieszka Affek

Geografia

Monika Mikunda, Agnieszka Jankowska

Historia i WOS
Kamil Połodziuk, Alina Stencka,

Plastyka
Małgorzata Skrzędziejewska-Cendrowska, Agnieszka Królak

Muzyka
Alina Stencka, Mateusz Dudzik

Informatyka
Rafał Mączyński, Agnieszka Mróz

Technika i Edukacja dla bezpieczeństwa
Paweł Zacny

Doradztwo zawodowe

Paweł Zacny

W-F
Jakub Daniluk, Jolanta Kołpaczyńska-Koza, Elżbieta Kwiatkowska, Anna Nowakowska, Jadwiga Szpoton, Łukasz Zieliński, Dominika Zygmunt

Religia
Agnieszka Adamczewska, Magdalena Korycka, Przemysław Kocik

Etyka
Joanna Godlewska, Marzena Wiśniewska

Rytmika

Mateusz Dudzik

Nauczyciele wspomagający, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  oraz rewalidacja

Dorota Klee- Adamowicz, Dominika Kotowska, Anna Korbut, Magdalena Matczak – Baran, Anna Poławska, Magdalena Mosiejczyk- Gołos, Katarzyna Wróblewska, Joanna Burs, Edyta Czernicka, Katarzyna Wasilewska, Małgorzata Jaworska, Anna Kaczorowska,  Anna Matejuk, Urszula Wiejak, Joanna Palińska

Korektywa

Anna Nowakowska, Jolanta Kołpaczyńska-Koza, Jadwiga Szpoton

Pedagog Katarzyna Wasilewska (pokój nr B108)

Godziny pracy:
Poniedziałek:      8.30 –  9.50      10.35 – 14.45
Wtorek:                 8.30 – 10.45     12.30 – 14.45
Środa:                     8.30 –  8.55         9.40 – 10.45      11.30 – 14.45
Czwartek:            8.30 –  9.50       11.30 – 14.45
Piątek:                   8.30 –  8.55       11.30 – 13.45

 

Pedagog specjalny (pokój nr B108)

Magdalena Matczak-Baran

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00- 9.30  11.30-12.30

Piątek: 10.45-14.15

 

Olga Slyusarenko

Godziny pracy:

Wtorek: 13.00- 16.30

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 13.00-16.30

Psycholog Joanna Zasztowt (pokój nr C106)
Opiekuje się klasami: I, III, V, VII

Godziny pracy:
Poniedziałek: 10.30 ‒ 14.30
Wtorek: 8.30 ‒ 13.30
Środa: 8.30 ‒ 13.30
Czwartek: 10.30 ‒ 15.30
Piątek: 8.00 ‒ 12.30

 

Psycholog Luiza Wolańska (pokój nr C103)
Opiekuje się klasami: 0, II, IV, VI, VIII

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 ‒ 13.30
Wtorek: 8.00 ‒ 12.30
Środa: 8.00 ‒ 12.00
Czwartek: 11.00 ‒ 15.30
Piątek: 8.00 ‒ 12.30

 

Spotkania popołudniowe po telefonicznym uzgodnieniu.
tel. 22 723 86 21 wew. 3

p. Anna Kaczorowska – pokój B 101

p. Agnieszka Gajewska – pokój A1
tel. 22 723 86 21 wew. 109

Gabinet stomatologiczny:

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

tel. 531 656 792

Lekarz przyjmuje w poniedziałki i środy od 8.00 do 14.00

Zajęcia integracji  sensorycznej prowadzi p. Edyta Czernicka.

Sala integracji sensorycznej  jest przystosowana i  wyposażona w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

Ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka. Terapia ma postać zabawy. Nie uczy  dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Wpływa na zmianę obrazu dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku zarówno w sferze motorycznej, emocjonalnej jak i społecznej. Dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę. Te doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną.

 

Nauczyciel bibliotekarz

p. Karolina Przegiętka

p. Iwona Wójciuk

Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek – piątek: 7.45 – 15.30

 

Email:
biblioteka@spmichalowice.pl

Świetlica obejmuje opieką uczniów Szkoły Podstawowej.

W świetlicy pracują nauczyciele:

 • Marzena Gołaszewska
 • Katarzyna Huber
 • Jolanta Matysiak
 • Magdalena Nassalska
 • Alina Pachura
 • Katarzyna Pachura
 • Karolina Przegiętka
 • Agnieszka Radomyska
 • Wioletta Rakfalska
 • Małgorzata Sieradzka
 • Sylwia Tłoczkowska
 • Katarzyna Wall
 • Marzena Wiśniewska
 • Łucja Wiśnik
 • Iana Zakharchuk
 • Dorota Żmitrowicz
 • Iwona Wójciuk

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły klas 1-4 mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez nauczycieli. Są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, gry i zabawy stolikowe. Nasi uczniowie biorą również udział w szeregu zabaw tematycznych.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania filmów edukacyjnych czy słuchania muzyki pod okiem wychowawców. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.

W naszej świetlicy wdrażamy uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współdziałania w grupie.

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 22-23_pdf

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 22-23

Karta zgłoszenia dziecka na autobus

Karta zgłoszenia dziecka na autobus

Karta osób upoważnionych do odbioru dziecka

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content