Organizacja szkoły

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Michałowicach jest pani Magdalena Fimowicz-Wasiak 

Wicedyrektorem do spraw oddziałów przedszkolnych i klas 1-3  jest pani Anna Matejuk 

Wicedyrektorem do spraw klas 4-8 jest pani Agnieszka Pastuszek

Klasy 0-III

Klasa 0a
Daria Kowalska, Izabela Sulik

Klasa 0b
Edyta Grześ – Wodzińska

Klasa Ia

Katarzyna Wall

Klasa Ib

Magdalena Nassalska

Klasa Ic

Wioletta Mroczek

Klasa Id

Dorota Zabrzygraj

Klasa Ie

Anna Zaręba

Klasa IIa
Łucja Wiśnik

Klasa IIb
Karina Walter

Klasa IIc
Katarzyna Łupienko

Klasa IId
Anna Hababicka

Klasa IIe
Wioletta Rakfalska

Klasa IIIa
Dorota Rojek

Klasa IIIb
Jolanta Karwacka

Klasa IIIc
Aleksandra Grabowska

Klasa IIId
Katarzyna Żakieta

Klasa IIIe
Małgorzata Jaworska

Klasy IV-VIII

Klasa IVa
Iwona Wójciuk

Klasa IVb
Marta Ciechomska

Klasa IVc
Katarzyna Traczyk

Klasa IVd
Agnieszka Mazek – Cieślak

Klasa IVe
Kamila Suszek

Klasa Va
Rafał Mączyński

Klasa Vb
Aneta Wąsowicz-Ciechomska

Klasa Vc
Katarzyna Wojtała

Klasa Vd
Emilia Chmielewska-Sobiera

Klasa Ve
Agnieszka Grajewska

Klasa Vf
Agnieszka Jankowska

Klasa VIa
Agnieszka Stolarczyk

Klasa VIb
Joanna Ostrowska

Klasa VIc
Beata Czyżewska

Klasa VId
Monika Mikunda

Klasa VIIa
Jolanta Kołpaczyńska – Koza

Klasa VIIb
Łukasz Zieliński

Klasa VIIc
Mateusz Dudzik

Klasa VIId
Natalia Kopeć

Klasa VIIe
Elżbieta Kwiatkowska

Klasa VIIIa
Renata Zarychta

Klasa VIIIb
Paweł Zacny

Język polski
Emilia Chmielewska-Sobiera, Agnieszka Pastuszek, Katarzyna Traczyk, Renata Zarychta, Katarzyna Wojtała

Język angielski/ niemiecki/hiszpański
Joanna Godlewska, Agnieszka Mazek – Cieślak, Kamila Suszek, Joanna Noska, Małgorzata Iwaniuk, Magdalena Kleszczewska, Agnieszka Królak, Angelika Boczkowska, Aleksandra Grzywacz, Monika Pietrzak, Magdalena Fimowicz-Wasiak, Agnieszka Grajewska

Matematyka
Marta Ciechomska, Rafał Mączyński, Joanna Ostrowska, Natalia Kopeć, Agnieszka Stolarczyk

Fizyka

Agnieszka Stolarczyk

Przyroda
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz-Ciechomska, Monika Mikunda

Biologia
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz – Ciechomska

WDŻ
Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz-Ciechomska

Chemia

Magdalena Mazurek

Geografia

Monika Mikunda, Agnieszka Jankowska

Historia i WOS
Iwona Wójciuk, Arkadiusz Grudziński, Piotr Goruk – Górski

Plastyka
Sylwia Tłoczkowska

Muzyka
Mateusz Dudzik

Informatyka
Rafał Mączyński, Agnieszka Mróz

Technika i Edukacja dla bezpieczeństwa
Paweł Zacny

Doradztwo zawodowe
Joanna Noska, Magdalena Matczak-Baran

W-F
Jakub Daniluk, Jolanta Kołpaczyńska-Koza, Elżbieta Kwiatkowska, Anna Nowakowska, Jadwiga Szpoton, Łukasz Zieliński, Katarzyna Pachura

Religia
Agnieszka Adamczewska, Magdalena Korycka, Przemysław Kocik, Edyta Turowska

Etyka
Joanna Godlewska, Marzena Wiśniewska, Edyta Grześ -Wodzińska

Rytmika

Mateusz Dudzik

Nauczyciele wspomagający, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  oraz rewalidacja

Dominika Kotowska, Anna Korbut, Magdalena Matczak – Baran, Karolina Popłońska-Papis, Magdalena Mosiejczyk- Gołos, Katarzyna Wróblewska, Joanna Burs, Edyta Czernicka, Katarzyna Wasilewska, Małgorzata Jaworska, Anna Kaczorowska,  Anna Matejuk, Urszula Wiejak, Joanna Palińska, Roksana Ostrowska, Daria Kowalska, Jolanta Matysiak

Korektywa

Anna Nowakowska, Jolanta Kołpaczyńska-Koza, Jadwiga Szpoton

Pedagog /pedagog specjalny Katarzyna Wasilewska (pokój nr B108)

Godziny pracy:

Poniedziałek 800 -1445

Wtorek 845 -1545

Środa 800 -1445

Czwartek 800 -1445

Piątek 845 -1430

Pedagog specjalny (pokój nr B108)

Agnieszka Jankowska

Godziny pracy:

poniedziałek – 10.30 – 14.30
środa 9.30 – 12.30
piątek 8.30 – 12.30

Psycholog Joanna Zasztowt (pokój nr C106)
Opiekuje się klasami: 0, 2, 4, 6, 8

Godziny pracy:
Poniedziałek: 10.30 ‒ 14.30
Wtorek: 8.00 ‒ 14.30
Środa: 10.00 ‒ 13.30
Czwartek: 10.30 ‒ 15.30
Piątek: 8.00 ‒ 12.30

 

Psycholog Luiza Wolańska (pokój nr C103)
Opiekuje się klasami: 1, 3, 5, 7

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 ‒ 12.30
Wtorek: 8.00 ‒ 12.30
Środa: 8.45 ‒ 14.45
Czwartek: 11.00 ‒ 14.30
Piątek: 8.00 ‒ 13.30

p. Anna Kaczorowska – pokój B 101

p. Agnieszka Gajewska – pokój A1
tel. 22 723 86 21 wew. 109

Gabinet stomatologiczny:

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.30

tel. 531 656 792

Lekarz przyjmuje w środę, czwartek i piątek  od 9.00 do 13.30

Zajęcia integracji  sensorycznej prowadzi p. Edyta Czernicka.

Sala integracji sensorycznej  jest przystosowana i  wyposażona w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

Ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka. Terapia ma postać zabawy. Nie uczy  dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Wpływa na zmianę obrazu dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku zarówno w sferze motorycznej, emocjonalnej jak i społecznej. Dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę. Te doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną.

 

Nauczyciel bibliotekarz

p. Karolina Przegiętka

p. Iwona Wójciuk

Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek – piątek: 7.45 – 15.30

 

Email:
biblioteka@spmichalowice.pl

Świetlica obejmuje opieką uczniów Szkoły Podstawowej.

W świetlicy pracują nauczyciele:

 • Marzena Gołaszewska
 • Anna Hababicka
 • Katarzyna Huber
 • Małgorzata Malangiewicz
 • Magdalena Nassalska
 • Alina Pachura
 • Katarzyna Pachura
 • Agnieszka Radomyska
 • Wioletta Rakfalska
 • Małgorzata Sieradzka
 • Olga Sliusarenko
 • Krystyna Tomasiewicz
 • Katarzyna Wall
 • Marzena Wiśniewska
 • Łucja Wiśnik
 • Iana Zakharchuk
 • Katarzyna Żakieta
 • Dorota Żmitrowicz

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły klas 1-4 mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez nauczycieli. Są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, gry i zabawy stolikowe. Nasi uczniowie biorą również udział w szeregu zabaw tematycznych.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania filmów edukacyjnych czy słuchania muzyki pod okiem wychowawców. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.

W naszej świetlicy wdrażamy uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współdziałania w grupie.

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 23-24 pdf

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 23-24

Karta zgłoszenia dziecka na autobus

Karta osób upoważnionych do odbioru dziecka

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content