Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu – to inicjatywa uczniów, którzy bezpłatnie i dobrowolnie chcą pomagać innym, wspomagać różnego rodzaju akcje charytatywne i kulturalne w środowisku szkolnym i lokalnym.

Celem działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:

  1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  2. uwrażliwianie młodzieży na różne problemy społeczne,
  3. wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów,
  4. niesienie pomocy innym,
  5. współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje,
  6. angażowanie uczniów z różnych zespołów klasowych.

Wolontariuszem może być każdy uczeń klas 4-8,  który podpisze porozumienie. Niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.

Na rzecz innych wolontariusz musi „przepracować” 40 godzin.

Dokumenty konieczne do realizacji wolontariatu można otrzymać w naszej szkolnej bibliotece.

Uczniowie klasa czwartych uzyskują wpisy w Karcie Pracy, natomiast uczniowie klas 5-8 otrzymują Indeks Wolontariusza.

Zaświadczenia o realizacji wolontariatu dostają uczniowie klas ósmych.

Członkowie szkolnego koła wolontariatu powinni być wzorem dla innych, godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.

Opiekę nad szkolnym wolontariatem sprawuje pani Karolina Przegiętka.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w akcje: Szlachetna Paczka, Podziel się z sąsiadem, Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zbiórka karmy dla zwierząt i wiele innych.

Pamiętajmy słowa naszego Patrona „Człowiek jest tyle wart, ile daje innym”.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content