Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. P. II w Michałowicach ogłasza  od 1 do 31 marca 2023r. rekrutację do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Do klasy I przyjmowane będą dzieci urodzone w 2016 roku.

Do Szkoły Podstawowej w Michałowicach zgodnie z przepisami przyjęte będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego oraz w szczególnych, uzasadnionych przypadkach dyrektorzy placówek będą przyjmowali wnioski w wersji papierowej.

Link do rekrutacji:

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl.

Harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 9/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 stycznia 2023 r.

https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1266/Zarz%C4%85dzenie-9_2023

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Michałowice oraz na stronach przedszkoli i placówek oświatowych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content