Samorząd uczniowski

W Szkole Podstawowej im. J. Pawła II  działa Mały Samorząd Uczniowski i Samorząd Uczniowski.

Mały Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas I – III. Organami Małego Samorządu jest Rada Małego Samorządu, która jest wyłaniana z uczniów klas III w drodze wyborów.

Nad prawidłową realizacją zadań czuwa  opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego – pani Magdalena Nassalska i pani Karina Walter.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas IV – VIII.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest Iga Linczewska z klasy 8f, Ryszard Rozmysłowicz z klasy 8a.
Przewodniczącą Sekcji Plastyczno – Dekoracyjnej Michalina Bajera z klasy 8c.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – pani Agnieszka Stolarczyk i pani Joanna Noska

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:

– stwarzanie warunków dla uczniów do rozwoju aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

– kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów.

– pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole.

– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

Samorząd Uczniowski podczas nauki stacjonarnej spotyka się raz w tygodniu w poniedziałki o godzinie 13.30 w sali D3 i ustala działania na kolejny tydzień.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content