Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej w Michałowicach.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2022r. przyjęty do realizacji.

Statut 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

JĘZYK POLSKI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 4.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 5.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 6.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 7.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 8.pdf

MATEMATYKA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 5.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 6.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 7.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 8

JĘZYK ANGIELSKI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klasy 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klasy 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klasy 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klasy 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klasy 8

JĘZYK NIEMIECKI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy 4.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy 5.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy 7,8.pdf

JĘZYK HISZPAŃSKI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego Explora 1,2.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego dla klasy 5,6.pdf

FIZYKA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki dla klas 7,8.pdf

CHEMIA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy 7. pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy 8. pdf

PRZYRODA

Wymagania edukacyjne przyroda

BIOLOGIA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii dla klasy 5. pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii dla klasy 6.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii dla klasy 7. pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii dla klasy 8.pdf

GEOGRAFIA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla klasy 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla klasy 8

 

HISTORIA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy 4.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy 5.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy 6.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy 7.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy 8.pdf

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z WOS’u dla klasy 8

INFORMATYKA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasy 4.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasy 5.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasy 6.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasy 7.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasy 8.pdf 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z EDB dla klasy 8.pdf

TECHNIKA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki dla klas 4-6

PLASTYKA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z plastyki dla klas 4-8.pdf

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z WF dla klas 4-8.pdf

RELIGIA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy 4.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy 5.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy 6.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy 7.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy 8.pdf

WYMAGANIA W KLASACH 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy 1.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z j.angielskiego dla klasy 1.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy 1.pdf

WYMAGANIA W KLASACH 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z dla klasy 2.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z j.angielskiego dla klasy 2.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy 2.pdf

WYMAGANIA W KLASACH 3

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy 3

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z j.angielskiego dla klasy 3.pdf

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy 3

ETYKA W KLASACH 1-3

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z etyki dla klas 1-3 .pdfWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klasy 4

WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASACH VIII – SZKOŁA PODSTAWOWA MICHAŁOWICE

Rok szkolny 2018/2019

Egzamin
Stanina
Michałowice
Komorów
Nowa Wieś
Gmina
Powiat
Województwo
Warszawa – najlepsza gmina
J. polski
9
81
75
77
78
68
67
80 – Ursynów
Matematyka
8
63
64
65
64
49
50
62 – Żoliborz
J. angielski
8
82
86
85
84
67
64
85 – Ursynów
J. niemiecki
9
83
27
55
85
42
90 – WilanówWYNIKI SPRAWDZIANU W KLASACH VIII – SZKOŁA PODSTAWOWA MICHAŁOWICE

Rok szkolny 2015/2016

Egzamin
VIa
VIb
VIc
Michałowice
Nowa Wieś
Komorów
Gmina
Powiat
Województwo
J. polski
78,5
77,1
80,8
78,8
78,8
76,9
78,0
74,9
73,3
Matematyka
75,6
73,8
85,6
78,4
67,1
75,2
74,4
63,0
58,4
Ogółem
77,4
75,8
83,5
78,9
73,2
76,3
76,5
69,2
66,1
J. angielski
87,2
89,3
95,7
90,8
87,4
89,8
89,6
81,1
75,0

 


Rok szkolny 2014/2015

Egzamin
VIa
VIb
VIc
Michałowice
Nowa Wieś
Komorów
Gmina
Powiat
Województwo
J. polski
76,6
82,3
82,9
82,8
81,1
83,1
82,5
78,3
75,6
Matematyka
72,6
75,6
68,3
75,4
73,6
80,2
76,9
68,3
63,8
Ogółem
74,6
79,0
75,8
79,2
77,4
81,7
79,8
73,5
69,8
J. angielski
89,0
94,0
81,1
90,5
87,7
93,8
91,2
84,8
80,4

 

 

 

Egzamin
Rok szkolny 2013/2014
Średnia szkoły
29,72
Średnia klasy

VIa – 32.27

VIb – 29,31

VIc – 27,58

Średnia gminy
29,15
Średnia powiatu
28,67
Szkoła Komorów
29,56
Szkoła Nowa Wieś
27,80

 

 

 

Egzamin
Rok szkolny 2012/2013
Średnia szkoły
29,95
Średnia klasy

VIa – 29.80

VIb – 28,80

VIc – 31,32

Średnia gminy
29,01
Średnia powiatu
26,79
Szkoła Komorów
28,78
Szkoła Nowa Wieś
28,30

 

 

 

Egzamin
Rok szkolny 2011/2012
Średnia szkoły
29,12
Średnia klasy

VIa – 32.41

VIb – 27,09

VIc -27,81

Średnia gminy
28,03
Średnia powiatu
25,96
Średnia Warszawy
27,34
Średnia województwa
23,87
Szkoła Komorów
27,54
Szkoła Nowa Wieś
27,50

 

 

 

Egzamin
Rok szkolny 2010/2011
Średnia szkoły
29,29
Średnia klasy

VIa – 27.00

VIb – 30,10

VIc – 30,91

Średnia gminy
28,79
Średnia powiatu
27,40
Średnia Warszawy
29,13
Średnia województwa
25,66

 

 

 

Egzamin
Rok szkolny 2009/2010
Średnia szkoły
29,90
Średnia klasy

VIa – 30,45

VIb – 29,65

VIc – 29,67

Średnia gminy
29,77
Średnia powiatu
28,06
Średnia Warszawy
29,06
Średnia kraju
24,56

 

 

 

Egzamin
Rok szkolny 2008/2009
Średnia szkoły
27,76
Średnia klasy

VIa – 30,76

VIb – 26,60

VIc – 25,76

Średnia gminy
27,23
Średnia powiatu
25,58
Średnia Warszawy
27,16
Średnia kraju
22,64

 

 

 

Egzamin
Rok szkolny 2007/2008
Średnia szkoły
29,74
Średnia klasy

VIa – 30,80

VIb – 29,17

VIc – 29,24

Średnia gminy
30,10
Średnia powiatu
28,09
Średnia województwa
26,37
Średnia Warszawy
29,23
Średnia kraju
25,80

 

 

 

Egzamin
Rok szkolny 2006/2007
Średnia szkoły
30,47
Średnia klasy

VIa – 30,22

VIb – 31,92

VIc – 28,78

Średnia gminy
30,64
Średnia powiatu
29,41
Średnia województwa
27,43
Średnia Warszawy
30,44

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Pawała II w Michałowicach od 1 września 2020 w związku z COVID-19 wynikające z wytycznych MEN, GIS i MZ wraz z wytycznymi i rozporządzeniami:

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki

Procedury bezpieczeństwa od 1 września 2020 w związku z COVID-19: Procedury w związku z COVID-19

Procedury – gabinet pielęgniarki szkolnej: Procedury działania gabinetu pielęgniarki

Procedury w świetlicy: Procedury bezpieczeństwa w świetlicy

Procedury  W-F : Procedury WF

Procedury w bibliotece: regulamin_biblioteki

Procedury – autobus szkolny: Zasady bezpieczeństwa – autobus szkolny

Procedury bezpieczeństwa od 15 maja 2021r.: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2021 Procedury bezpieczeństwa dotyczące sprawowania nadzoru nad uczniami oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID 19 na terenie Szkoły

W szkole obowiązuje nakaz zakrywania twarzy ( maseczka/ przyłbica) podczas przebywania w placówce w strefach wspólnych. Nakaz ten dotyczy zarówno uczniów, pracowników szkoły, jak i gości.

Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować dłonie. Dystrybutory z płynem znajdują się przy wszystkich wejściach do szkoły. Zaleca się częste mycie rąk mydłem.

Należy zachować dystans zgodnie z wytycznymi MEN,GIS i MZ publikowanymi na bieżąco na stronach internetowych tych podmiotów:

Ministerstwo Nauki i Edukacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid

Główny Inspektor Sanitarny: https://www.gov.pl/web/gis

Dzieci chore z gorączką, objawiami przeziębienia oraz z innymi  objawami typowymi dla  zachorowania na COVID -19 nie są przyprowadzane do szkoły. Informacje na temat objawów COVID-19 znajdują się w serwisie MZ i NFZ :  https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy

Przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura. Dziecko z temperaturą od 38 stopni Celsiusza i większą  oraz/ lub z objawami choroby kierowane jest do izolatorium  szkolnego – wówczas wzywany jest opiekun po odbiór dziecka ze szkoły.

Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do szkoły poza strefę rodzica. Do szkoły odprowadza dziecko jeden / rodzic opiekun.

Inne przydantne informacje znajdują się w linkach:

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content