Historia szkoły

Nasza szkoła rozpoczęła działalność w 1945 roku jako filia publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach. Były w niej 3 oddziały i 3 etaty nauczycielskie. Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym lokalu przy ulicy Cichej, a w 1948r. została przeniesiona do baraku przy ulicy Szkolnej.

W roku szkolnym 1950/51 stała się filią Szkoły Powszechnej w Opaczy Dużej, a od roku szkolnego 1951/52 zaczęła funkcjonować jako samodzielna placówka pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Michałowicach.

Kierowniczką szkoły była najpierw p. Maria Wyszomirska, a następnie p. Stanisław Wojciechowski, który usilnie zabiegał o budowę nowego gmachu. Projekt ten został zrealizowany i w 1960r. oddano do użytku nowy budynek, w którym rozpoczęło naukę 282 dzieci, a pracę – 8 nauczycieli.

W kolejnych latach funkcje kierownicze pełnili:

  • 1962 – 1972 – p. Jakub Wasiński
  • 1972 – 1975 – p. Gerard Jachowicz
  • 1975 – 1976 – p. Włodzimiera Balij
  • 1976 – 1982 – p. Gerard Jachowicz
  • 1982 – 1984 – p. Bogusław Biernacki
  • 1982 – 1990 – p. Tomasz Maliszewski
  • 1990 – 2019 – p. Andrzej Olęcki
  •  2019 – 2021 -p. Małgorzata Widera
  • od 2021 – p. Magdalena Fimowicz – Wasiak

W 1984r. rozpoczęto następną modernizację szkoły i w lutym 1989r. budynek powiększył się o 10 sal lekcyjnych wraz z zapleczami, a w roku 1996  powstała nowa hala sportowa.

W 1999r. wraz z reformą oświaty nastąpił podział na klasy I-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum. 4 października 2002 roku oddano do użytku nowy blok D przeznaczony dla uczniów gimnazjum.  Gimnazjum w Michałowicach otrzymało imię Ks. Józefa Poniatowskiego.

W styczniu 2006 roku został otwarty przy szkole nowoczesny kompleks sportowy wraz ze sztucznym lodowiskiem.

W październiku 2013 roku szkoła powiększyła się o nowy blok E i 10 sal lekcyjnych.

W styczniu 2018 roku na boisku stanęła pneumatyczna hala, zwana potocznie balonem.

Od września 2019 r. w związku z reformą szkolnictwa po wygaśnięciu ostatniego rocznika gimnazjum jesteśmy ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.

W 2019 r. szkoła uzyskała zaszczytny tytuł oraz krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W roku 2022 została wykonana termoizolacja całej szkoły i nowa elewacja budynku.

W listopadzie 2022 roku oddano do użytku zmodernizowaną, nowoczesną halę sportową wraz z zapleczem sportowym.

Przez te wszystkie lata szkoła była i jest otwarta na to, co nowe, przyjazna dzieciom. Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

 

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content