Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach ogłasza od 1 marca 2024 r. od godz. 8:00 do 29 marca 2024 r. do godz. 23:59 rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci urodzone w 2018 roku.

Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach przyjęte będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego oraz w szczególnych, uzasadnionych przypadkach dyrektorzy placówek będą przyjmowali wnioski w wersji papierowej.

Link do rekrutacji:

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl.

Harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 9/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 stycznia 2023 r.

https://www.bip.cuw.michalowice.pl/files/1562688590/zarzadzenie-wojta-nr-162024.pdf

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Michałowice oraz na stronach przedszkoli i placówek oświatowych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content