Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodniczący: Chilarska Joanna
  • Wiceprzewodniczący: Szczęsna Marzena
  • Skarbnik: Zakrzewska Małgorzata

Regulamin Rady Rodziców

Przekaż 1,5% podatku na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Drodzy, Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach,
Pragniemy Was poinformować, że dążąc również i w tym roku do zwiększenia  funduszy na  działalność statutową szkoły, Rada Rodziców SP w Michałowicach ponownie przystąpiła do programu: Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły. W tym roku porozumienie zostało zawarte z Fundacją AVE, mająca swoją siedzibę w Warszawie, organizacją pożytku publicznego posiadającą nr KRS 0000229157.

Przypominamy, że program ten umożliwia gromadzenie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem obecnie Fundacji AVE środków pochodzących z 1,5% Państwa podatku dochodowego. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie uczestnictwa w wycieczkach szkolnych dla potrzebujących uczniów.

W celu przekazania 1,5% podatku na rzecz naszej Rady Rodziców, należy w rubryce swojego formularza PIT pt.
– numer KRS organizacji pożytku publicznego wpisać 0000229157, natomiast  
– w rubryce Cel szczegółowy 1,5 % koniecznie umieścić hasło RR SP w Michałowicach.

Dziękujemy serdecznie za Państwa pomoc.
W imieniu Rady Rodziców SP w Michałowicach
Joanna Chilarska – Przewodnicząca
Marzena Szczęsna – Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Zakrzewska – Skarbnik

Składka na Radę Rodziców

W celu zapewnienia warunków do realizacji zadań wspierających działalność statutową szkoły, Rada Rodziców prosi o terminowe opłacanie składek przez Rodziców w następującej wysokości:

  • 100 zł za pierwsze dziecko w naszej szkole,
  • 100 zł za drugie dziecko w naszej szkole,
  • trzecie dziecko oraz kolejne – bez opłat.

Mając na uwadze konieczność zachowania płynności finansowej funduszu Rady Rodziców, prosimy o wpłaty we wrześniu i na początku października. Wpłat można dokonywać u skarbnika Rady Rodziców (w sekretariacie szkoły) lub przelewem na numer konta:

66 8004 0002 2007 0016 0007 0004

Bank Spółdzielczy w Raszynie

Protokoły zebrań  i Uchwały Rady Rodziców

Rok szkolny 2023/24

 Protokół 1.  https://liblink.pl/K9Uce0rSDA

Uchwała 1. https://liblink.pl/VjKBSmEuVj

Rok szkolny 2021/22

Uchwala nr 1 nr 2 nr 3_RR_20210922

Uchwała_nr 4 budżet

Uchwala nr 4 budzet zalacznik 1

Uchwala_nr 5 rodzice_szkole

Uchwała nr 6 plan finansowy

Uchwała nr 7 – PWP

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content