Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodniczący: Krzysztof Dąbkowski
  • Wiceprzewodniczący: Karol Łepecki
  • Skarbnik: Mateusz Świerczewski

 

Regulamin Rady Rodziców

Składka na Radę Rodziców

W celu zapewnienia warunków do realizacji zadań wspierających działalność statutową szkoły, Rada Rodziców prosi o terminowe opłacanie składek przez Rodziców w następującej wysokości:

• 100 zł za pierwsze dziecko w naszej szkole,
• 100 zł za drugie dziecko,
• trzecie dziecko i kolejne – bez opłat.

Mając na uwadze konieczność zachowania płynności finansowej funduszu Rady Rodziców, prosimy o wpłaty we wrześniu i na początku października. Wpłat można dokonywać u skarbnika Rady Rodziców (w sekretariacie szkoły) lub przelewem na numer konta:

66 8004 0002 2007 0016 0007 0004

Bank Spółdzielczy w Raszynie

Uchwały Rady Rodziców

Uchwala nr 1 nr 2 nr 3_RR_20210922

Uchwała_nr 4 budżet

Uchwala nr 4 budzet zalacznik 1

Uchwala_nr 5 rodzice_szkole

Uchwała nr 6 plan finansowy

Uchwała nr 7 – PWP

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content