Dzień Patrona Szkoły

16.10.2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodzono Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, którą celebrował ks. proboszcz L. Firlej. W czasie homilii przedstawił on zebranym postać Jana Pawła II jako wzór do naśladowania. Natomiast Zespół „Dzwoneczki” uświetnił modlitwę swoim śpiewem. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w kościele prezentował się wspaniale. Po zakończeniu mszy św. uroczystość była kontynuowana w hali sportowej Zespołu Szkół.
Uczniowie z klasy VIc (pod kierunkiem p. J.Kamińskiego) przedstawili zebranym drogę Karola Wojtyły do Watykanu. Następnie Wójt Gminy Michałowice p. R. Lawrence zwrócił się do uczniów, nauczycieli i rodziców, by w swoim życiu nawiązywali do wartości, które głosił Patron naszej szkoły. Zaś ks. proboszcz Leon Firlej podkreślił, że w życiu najważniejsze jest być dobrym człowiekiem, który w pamięci innych zostawia dobre wspomnienia. Zwrócił się również do starszych uczniów z apelem, aby opiekowali się swoimi młodszymi kolegami i byli dla nich dobrym przykładem.
W czasie uroczystości Dnia Patrona odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych. Sympatycznym akcentem był występ rodziców, którzy deklamowali myśli Jana Pawła II o dzieciach.
Dyrektor Zespołu Szkół p. A. Olęcki każdego pierwszoklasistę pasował „magicznym ołówkiem” na ucznia.
Najmłodsi z przejęciem powtarzali słowa ślubowania:
„ …Będę uczył się dobrze,
służył pomocą słabszym,
słuchał nauczycieli i przełożonych.
Postawą swoją będę sprawiał radość
wychowawcom i rodzicom,
by wyrosnąć na dobrego człowieka
I wzorowego Polaka.”

Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawcami (p.M.Gołaszewską, p. I.Kazimierczak i p.J. Witoską). Nad oprawą muzyczną czuwała p. A.Stencka. Młodzi artyści zebrali mnóstwo braw.
Pierwszoklasistów spotkała miła niespodzianka. Uczniowie z klasy IIIc przygotowali plakat zachęcający ich do uczęszczania do naszej szkoły.
Na zakończenie delegacja uczniów klas I zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową. W czasie przerw wartę honorową przy tablicy pełniły zuchy. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości na uczniów klas I czekał słodki poczęstunek i pamiątkowe dyplomy.

Dzień Patrona Szkoły to piękna tradycja, którą warto pielęgnować przez następne lata.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content