„Hej kolęda, kolęda” konkurs dla klas IV-VIII

I szkolny konkurs kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych
„Hej kolęda, kolęda” dla klas IV-VIII SP 2019/2020
Regulamin
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

Organizatorzy: dla klas IV-VIII SP: p. Alina Stencka (koordynatorka), p. Joanna Noska

Cele konkursu:
Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci i młodzieży,
Rozwijanie umiejętności śpiewania solowego i zespołowego,
Pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej,
Integracja środowiska i wymiana doświadczeń,
Promowanie młodych talentów.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej.

2. Termin: 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek). Godzina występu zostanie podana do wiadomości po zliczeniu zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, sala D 1.

4. Każdy uczestnik (solista lub zespół) prezentuje do wyboru: jedną kolędę lub pastorałkę (tradycyjną lub współczesną) albo jedną piosenkę o tematyce świąteczno-noworocznej. Repertuar dowolny – w języku polskim lub dowolnym języku obcym.

5. Można śpiewać a capella lub z własnym akompaniamentem, ewentualnie do podkładu zgranego na CD w formacie audio albo do podkładu zgranego na pendrive w formacie mp3. Uczestnik śpiewający do playbacku (podkład + wokal) zostanie zdyskwalifikowany.

6. Kategorie konkursu:
a) wiekowa:
– uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
– uczniowie klas VII -VIII Szkoły Podstawowej
b) dotycząca prezentowanego utworu:
– kolęda lub pastorałka
– piosenka świąteczno-noworoczna

7. Kryteria oceny:
– Dobór repertuaru zgodny z założeniami regulaminu.
– Czystość intonacyjna i poprawność wykonania.
– Znajomość tekstu.
_ Oryginalność wykonania.
– Ogólny wyraz artystyczny.
– Estetyczny i odpowiedni strój.

8. Nagrody:
Jury przyzna I, II i III nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej i wykonawczej.

9. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD i odtwarzacz pendrive.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu ustalonym przez organizatorów. Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.

11. Kartkę ze zgłoszeniem do Konkursu zawierającym dane:
– imię i nazwisko uczestnika (uczestników),
– klasę,
– tytuł piosenki,
– rodzaj akompaniamentu,
należy przekazać w terminie do dnia 12 grudnia (czwartek) 2019 r. do p. Aliny Stenckiej.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.
4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content