Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie

Miło nam poinformować całą społeczność szkolną i przyjaciół szkoły, że działanie prozdrowotne w naszej placówce zostały docenione i uwieńczone ważnym dokumentem: Kapituła przyznała naszej szkole w dniu 24 sierpnia 2015 roku Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Podczas Konferencji Dyrektorów 14 września 2015 roku dokument odebrał pan dyrektor Andrzej Olęcki z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Jesteśmy pierwszą szkołą w naszej gminie, która może poszczycić się tytułem Szkoły Promującej Zdrowie. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem SzPZ oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Głównym celem naszych działań jest tworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu.

Od lat propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i całej społeczności szkolnej, przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia.

Zdrowy styl życia staje się naszą pasją i najważniejszym wyborem na przyszłe lata. Jest kluczem do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

Przed nami nadal wytężona praca. Liczymy na to, że za 3 lata nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione prze Krajowego Koordynatora i otrzymamy Krajowy Certyfikat.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dalszej w osiąganiu kolejnych sukcesów.

 

Certyfikat

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content