Konkurs na LOGO szkoły

Samorząd Uczniowski wraz z Dyrekcją ogłaszają konkurs na LOGO szkoły. Jest to konkurs, w którym może wziąć udział cała rodzina! Zaprojektujcie logo, które  będzie atrak­cyjne i  roz­po­zna­walne przez  wszystkich, będzie umiej­sco­wione w obrę­bie pla­cówki, na stronie szkoły, na bro­szu­rach, pamiątkach, ulot­kach, koszul­kach i innych gadże­tach. Pamiętajcie, że dobrze zapro­jek­to­wane logo szkoły powinno być jed­nak ponad­cza­sowe, podkreślać ducha i tradycje szkolne, ale także powinno być dosyć proste i kojarzyć się z danym miejscem. Jesteśmy ciekawi co zaproponujecie!

Regulamin Regulamin – konkurs na logo Szkoły Podstawowej w Michałowicach

Termin wysyłania prac do 24 stycznia 2021 r. na maila: j.noska@spmichalowice.pl

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content