Konkurs profilaktyczny GOPS gminy Michałowice

W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice pragnę informujemy o Konkursie organizowanym w ramach kampanii lokalnej “Żyj świadomie. Profilaktyka dobra praktyka”. Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2020. Przedmiotem konkursu „Rodzinna gra planszowa – żyj świadomie” jest stworzenie projektu gry planszowej przeznaczonej dla całej rodziny, promującej profilaktykę, jako dobrą praktykę. Mamy nadzieję, że wspólne wymyślanie oraz tworzenie gry będzie świetnym sposobem na kreatywne spędzanie czasu całą rodziną. Autorzy najciekawszych projektów otrzymają wspaniałe nagrody!

Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 31 grudnia 2020 r. do godz. 11:59 dostarczyć do sekretariatu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Regułach prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszenia Konkursowego oraz projekt gry planszowej przeznaczonej dla całej rodziny.

Link do strony gdzie znajdują się szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie oraz informacje o przewidzianych nagrodach.

https://gops.michalowice.pl/gops/aktualnosci/konkurs-w-ramach-kampanii-lokalnej-zyj-swiadomie-profilaktyka-dobra-praktyka,p767390639

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content