Moja Gmina Michałowice dzisiaj i za 7O lat

Moja Gmina Michałowice dzisiaj i za 70 lat”

Gminny Konkurs dla uczniów Szkół w Gminie Michałowice

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Michałowice.

Dla uczniów szkoły podstawowej przygotowaliśmy konkurs plastyczny

„Moja Gmina Michałowice za 70 lat”

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas I-VIII. Praca powinna być wykonana indywidualnie, w jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, flamastry, ołówki. Rysunek lub malunek może przedstawiać miejsca, zabudowania, ulice, tereny zielone, ludzi, pojazdy i wyobrażenie autora pracy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, za 70 lat. Niedopuszczalne jest użycie materiałów nietrwałych, sypkich albo praca zawierająca elementy wystające ponad powierzchnię kartki (wykluczone zostaną prace wykonane z plasteliny, sypkiego brokatu , etc.).

Praca powinna być wykonana w formacje A2 poziomo( dokładne wymiary to: 42,0cm x 59,4cm).Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie, wcześniej niewystawiana i nienagradzana w innych konkursach.

Każda praca musi być opisana: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły oraz nr telefonu, imię i nazwisko osoby koordynującej konkurs w placówce.

Prace wraz z kartami zgłoszeń (Załącznik 1) muszą być dostarczone do 17 kwietnia 2023 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice

Ogłoszenie wyników konkursu do 25 kwietnia 2023 r.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do siedziby Szkoły Podstawowej w Michałowicach na uroczystą galę obchodów 70-lecia Gminy Michałowice podczas której nastąpi prezentacja nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród. Termin gali 27 maja 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

Więcej informacji dotyczących szczegółów konkursu w Regulaminie Gminnego Konkursu Moja Gmina Michałowice dzisiaj i za 70 lat na stronie www.spmichalowice.pl

Moja Gmina Michałowice dzisiaj i za 70 lat”

Dla uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych oraz dla uczniów

Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Michałowice

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Michałowice.

konkurs na spot reklamowy

Gmina Michałowice – moja mała ojczyzna”

Przedmiotem konkursu jest krótki filmik promujący Gminę Michałowice. Spot reklamowy „Gmina Michałowice – moja mała ojczyzna”. Praca powinna być wykonana przez jednego ucznia lub w zespołach dwuosobowych. Nagrany materiał powinien trwać maksymalnie 3 minuty, zawierać czołówkę oraz napisy końcowe. Spot powinien opowiadać historię, której najważniejszym elementem są emocje, film nie powinien być tylko obrazem, mile widziane nawiązanie do historii gminy. Zgłoszona praca musi być nagrana na płycie DVD albo na pendrive w jednym z formatów: AVI, MP4, maksymalnie w rozdzielczości Full HD.

Każdy uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa i ze jest zgodna z normami obyczajowymi, a w szczególności iż uzyskał zgodę osób przedstawionych w spocie reklamowym oraz wykorzystanie pracy przez Organizatora do własnych celów, w tym na jej zamieszczanie na stronach internetowych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach i Gminy Michałowice. Praca konkursowa powinna być wcześniej nieprezentowana i nienagradzana w innych konkursach.

Każda praca musi być opisana: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły oraz nr telefonu, imię i nazwisko osoby koordynującej konkurs w placówce.

Prace wraz z kartami zgłoszeń (Załącznik 2) muszą być dostarczone do 17 kwietnia 2023 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice

Ogłoszenie wyników konkursu do 25 kwietnia 2023 r.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do siedziby Szkoły Podstawowej w Michałowicach na uroczystą galę obchodów 70-lecia Gminy Michałowice podczas której nastąpi prezentacja nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród. Termin gali 27 maja 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

Więcej informacji dotyczących szczegółów konkursu w Regulaminie Gminnego Konkursu Moja Gmina Michałowice dzisiaj i za 70 lat na stronie www.spmichalowice.pl

REGULAMIN KONKURSU GMINA MICHALOWICE DZISIAJ I ZA 70 LAT

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content