Na Wydziale Fizyki

W sobotę 7 grudnia 29 uczniów z klas VIIa, VIIb i VIIe wraz z paniami Agnieszką Stolarczyk, Magdaleną Dąbrowską oraz Magdaleną Jarosz uczestniczyło w wykładzie na Wydziale Fizyki UW. Wykład dotyczył żywiołów.

Na wykładzie zostały zilustrowane podstawowe pojęcia i prawa związane z tematem. Niektóre warto zapamiętać.

  • wszelkie dwa ciała przyciągają się wzajemnie – prawo powszechnej grawitacji,
  • energia to zdolność do wykonania pracy; potencjalna ma ciało uniesione,
  • masa to ilość materii, z której składa się dane ciało,
  • ciężar to siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało,
  • waga to tylko przyrząd do ważenia,
  • masa właściwa to stosunek masy do objętości,
  • ciepło to energia wewnętrzna ciała równa sumie wszystkich rodzajów energii cząsteczek,
  • temperatura to stopień ogrzania ciała, energia kinetyczna (ruchu) cząsteczek,
  • prawo Pascala: ciśnienie wywarte na ciecz rozchodzi się wszechstronnie i równomiernie,
  • prawo Archimedesa: na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze i równa co do wartości ciężarowi cieczy wypartej.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content