Odbiór zaświadczeń

Po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do sekretariatu w piątek 8 lipca od godziny 8:00. Tego dnia sekretariat będzie czynny do godziny 16:00. W pozostałe dni odbiór będzie możliwy w godzinach pracy sekretariatu, tj. 9:00 – 14:00.

Zaświadczenia może odebrać: uczeń, rodzic lub osoba upoważniona na piśmie. Odbiór zaświadczenia należy potwierdzić podpisem.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content