Szkoła zatrudni na stanowisko Sekretarza

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach (woj. mazowieckie) zatrudni od 1 września 2021 r. Sekretarza Szkoły.

ZADANIA (między innymi):

  1. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji (bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, a także ich archiwizacja).
  2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z obsługą uczniów .

3.Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań dla potrzeb organu nadzorującego i prowadzącego.

4 .Przechowywanie arkuszy ocen i innych archiwaliów.

  1. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich a także wykonywanie zadań administracyjno- biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, wyrabianie legitymacji i ich prolongata, bieżące występowanie o odpisy arkuszy ocen uczniów, przyjętych z innych szkół, rejestracja i przechowywanie dokumentów.
  2. Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.
  3. Sporządzanie i gromadzenie a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby różnych instytucji oraz władz oświatowych.
  4. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora i wicedyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.
  5. Przygotowanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.
  6. Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw.
  7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły i zastępcę.

WYMAGANIA:

przynajmniej 2 letni staż pracy na danym stanowisku

– znajomość przepisów prawa oświatowego

– znajomość pakietu MS Office

– obsługa urządzeń biurowych

– wysoka kultura osobista oraz zdolności interpersonalne

– dobra organizacja pracy, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu

– dyspozycyjność  w godz. 8.00-16.00

OFERUJEMY:

– umowę o pracę na pełny etat

– szkolenia

– przyjazną atmosferę

Zgłoszenia proszę kierować na adres: sekretariat@spmichalowice.pl

Sekretarz_ogłoszenie

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content