V SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT”

V SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT”2021 – online

REGULAMIN

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

Koordynatorki:

Dla klas 0-III SP:       p. Anna Matejuk

Dla klas IV-VIII SP: p. Alina Stencka

Cele konkursu:

 Rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów

 • Umożliwienie prezentacji swoich pasji
 • Popularyzacja działań artystycznych w szkole
 • Promocja ciekawych form spędzania czasu wolnego
 • Promowanie młodych talentów
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–VIII szkoły podstawowej, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, umiejętności i talenty.
 2. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.
 3. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną:

– śpiew,

– gra na dowolnym instrumencie,

– taniec,

– pokaz umiejętności gawędziarskich lub aktorskich,

– recytacja,

– występy sportowo-akrobatyczne,

– iluzja,

– inne talenty,

– rodzinny pokaz – prezentacja dowolnego talentu lub umiejętności uczestnika i członków jego rodziny, opracowana w atrakcyjnej formie wizualnej.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs w tym roku ma formę zdalną – należy zaprezentować swój talent poprzez nagranie filmu wideo. Cały występ ma trwać do 3 minut. Dopuszcza się dłuższe prezentacje w przypadku grup 3 osobowych (do 5 minut).
 2. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
 3. Podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie.

Terminy:

 1. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU należy przesłać jako załącznik w wiadomości w Librusie w terminie do 15 maja 2021 r.  do koordynatorek (uczniowie klas 0-III do p. Anny Matejuk, uczniowie klas IV-VIII do p. Aliny Stenckiej) .
 2. Uczestnik przesyła swoje nagranie konkursowe na adres e-mailowy: MamTalent@spmichalowice.pl do dnia 5 czerwca 2021 r.

Zasady oceniania i nagradzania:

  1. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z nauczycieli.
  2. W zależności od ilości i rodzaju zgłoszeń jury może ustalić kategorie występów.
  3. Po zakończeniu występów jury przyznaje nagrodę Grand Prix dla szczególnie wyróżniającego się uczestnika jak również w każdej kategorii I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
  4. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się  na zakończenie roku szkolnego.
  5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, zaś wyróżnione osoby również statuetki lub skromne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie występy dzieci mogą być udostępnione na potrzeby promocyjne szkoły.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
 4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

 

PONIŻEJ znajduje się karta zgłoszeniowa do konkursu, którą należy wypełnić i podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów, a następnie przesłać jako załącznik w wiadomości w Librusie w terminie do 15 maja 2021 r. do koordynatorek (uczniowie klas 0-III do p. Anny Matejuk, uczniowie klas IV-VIII do p. Aliny Stenckiej).

karta_zgłoszeniowa

V_SZKOLNY_KONKURS_Mam_talent_ONLINE_regulamin_2021

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content