VI Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 2020 „Śpiewamy dla Ojczyzny”

REGULAMIN
Miejsce konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

Organizatorzy:
Dla klas 0-III SP: p. Karolina Popłońska (koordynatorka), p. Anna Matejuk.

Cele konkursu:
Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty poprzez zainteresowanie historią.
Popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci i młodzieży.
Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej.
Promowanie młodych talentów.

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–III szkoły podstawowej.

2. Termin:
Nagrania przesyłamy do 30 listopada b.r.

3. Miejsce konkursu:
Konkurs odbywać się będzie w formie nadesłanych nagrań uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

4. Każdy uczestnik (solista lub zespół) prezentuje jedną piosenkę o tematyce patriotycznej tradycyjną lub współczesną.

5. Utwór można nagrać śpiewając a capella, z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym. Nagranie nie może być dłuższe niż 4 minuty i powinno być w formacie mp3, mp4 lub wav lub wma. Nagrania proszę przesyłać na adres:
k.poplonska@spmichalowice.pl
a.matejuk@spmichałowice.pl

6. Kategorie konkursu:
a) wiekowa:
– uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej

b) wykonawcza:
– soliści
– zespoły wokalne

7. Kryteria oceny:
– Dobór repertuaru zgodny z założeniami regulaminu.
– Czystość intonacyjna.
– Znajomość tekstu pieśni lub piosenki.
– Ogólny wyraz artystyczny.
– Estetyczny i odpowiedni strój.

8. Nagrody:
Jury przyzna I, II i III nagrody oraz wyróżnienia.

9. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu ustalonym przez organizatorów. Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.

10. Informację ze zgłoszeniem do Konkursu zawierającym dane:
– imię i nazwisko uczestnika (uczestników),
– klasę,
– tytuł piosenki,
– zgodę Rodziców na udział dziecka w konkursie,
należy przesłać w terminie do dnia 30 listopada (poniedziałek) 2020 r. do organizatorek
p. Karoliny Popłońskiej, p. Anny Matejuk przez dziennik Librus

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.

3. Wszystkie występy dzieci mogą być udostępnione na potrzeby promocyjne Szkoły.

4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content