VIII SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT”2024 DLA KLAS 0-III

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w VIII SZKOLNYM KONKURSIE „MAM TALENT” 2024

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–III szkoły podstawowej, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, umiejętności i talenty.
Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.
Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną:
– śpiew,
– gra na dowolnym instrumencie,
– taniec,
– pokaz umiejętności gawędziarskich lub aktorskich,
– recytacja,
– występy sportowo-akrobatyczne,
– iluzja,
– rysunek lub malarstwo (PRACA WYKONYWANA JEST W SZKOLE W TRAKCIE TRWANIA KONKURSU)
– inne talenty.

Zasady konkursu:
Konkurs ma formę stacjonarną – należy zaprezentować swój talent przed widownią.
Strój powinien być estetyczny i dobrany do formy występu.
Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.
Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut. W przypadku działań plastycznych oraz innych dłuższych form, po uzgodnieniu z organizatorami, dopuszczone mogą być prezentacje dłuższe.
W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub z zespołem. Podkład muzyczny powinien być nagrany na pendrive w formacie mp3.
Występ nie może zawierać treści dyskryminujących. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów. Nie można być również ubranym prowokacyjnie.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, rzutnik multimedialny, sztalugi, materace (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszenia).
Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.
Termin: 23.04.2024r. Godz. 16:00

Zgłoszenie do konkursu:
Wypełnioną i podpisaną przez rodziców Kartę Zgłoszenia do Konkursu należy przekazać w terminie do 11.04.2024r. do p. Kariny Walter (sala A103).

Organizatorzy konkursu p. Karina Walter, p. Magdalena Nassalska

VIII-SZKOLNY-KONKURS-Mam-Talent-2024-regulamin-i-karta-zgloszenia

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content