Woda to życie

Trwa akcja edukacyjna „Woda to życie”. W konkursach mogą wziąć udział uczniowie ze szkół z gminy Brwinów i Michałowice a także z Sandgerdi z Islandii realizujących projekt „Działaj dla klimatu”,.

W ramach projektu „Działaj dla klimatu” realizowanego w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie, Otrębusach, Nowej Wsi, Michałowicach, Komorowie i Sandgerdi uczniowie mogą wziąć udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi.

Podczas akcji „Woda to życie” organizowane są:

  • przegląd teatralny, konkurs na doświadczenie
  • z wykorzystaniem wody, konkurs plastyczny,
  • konkurs na film i komiks promujący oszczędzanie wody.

Podstawowym celem tej akcji edukacyjnej jest promowanie wśród uczniów efektywnego i oszczędnego wykorzystania dostępnej wody.

Konkurs na doświadczenie polega na zaprojektowaniu, opisaniu i przeprowadzeniu doświadczenia biologicznego, chemicznego lub fizycznego wpisującego się w hasło: „zmiany klimatu a woda”. Doświadczenie należy wykonać samodzielnie i dołączyć relację z jego przebiegu w formie filmu wraz z opisem.

Uczestnikami konkursu na film mogą być wyłącznie uczniowie lub uczennice klas VII-VIII szkół podstawowych w Brwinowie i Komorowie, a także ich rówieśnicy ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Aby wziąć udział w konkursie, do 10 marca 2023 r. należy przesłać nagrane doświadczenie.

Z kolei przegląd teatralny jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych biorących udział w projekcie oraz ich rówieśników ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Tematyka przedstawienia teatralnego również musi być związana z głównym hasłem konkursu – „Woda to życie” Przykładowe tematy przedstawień teatralnych to: problem suszy, kurczące się zasoby wody pitnej,  promocja sposobów oszczędzania wody. Zainteresowani powinni do końca lutego br. przesłać zgłoszenie chęci udziału w przeglądzie teatralnym.

Konkurs plastyczny jest adresowany do dzieci klas „0” oraz uczniów i uczennic uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Mają oni za zadanie wykonanie pracy plastycznej zgodnie z hasłem „Woda to życie” na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 marca 2023 r.

Konkurs na film albo komiks jest przeznaczony dla uczniów klas I–IV liceów ogólnokształcących biorących udział w projekcie oraz ich rówieśników ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy (filmu albo komiksu) na temat sposobów oszczędnego lub efektywnego wykorzystywania wody w życiu codziennym, a także opisanie korzyści z tego płynących.  Prace można nadsyłać do 10 marca 2023 r.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) a państwem-beneficjentem. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

                                                                     

Regulaminy konkursów i załączniki:

Informacja_2023_01_10_

Informacja_2023_01_10_

Woda to zycie_teatralny_doświadczenie

REGULAMIN_Woda_komiks_film_plastyczny

REGULAMIN_woda to zycie_FILM_KOMIKS

REGULAMIN_Woda to zycie_TEATR

Woda to życie_DOŚWIADCZENIE

REGULAMIN_Woda to życie_PRACA PLASTYCZNA

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content