Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach ogłasza od 1 marca do 31 marca 2023 r. rekrutację do oddziałów szkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Michałowicach na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy dzieci do szkoły i oddziałów przedszkolnych w Gminie Michałowice będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

Harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 9/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 stycznia 2023r.
https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1266/Zarz%C4%85dzenie-9_2023

Rekrutacja obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Michałowice.

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 r.) będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Michałowicach.

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie szkoły od 01.03.2023 r.

Dyrektor Szkoły
Magdalena Fimowicz-Wasiak

Link do artykułu:
https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/oswiatowe/zapisy-do-gminnych-przedszkoli-i-szkol-podstawowych,p68031801

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content