Akcja edukacyjna „Rowerem do szkoły”

25 września rozpoczyna się akcja edukacyjna „Rowerem do szkoły” będąca częścią projektu „Działaj dla klimatu”.

W ramach projektu „Działaj dla klimatu” realizowanego w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie uczniowie tych szkół mogą wziąć udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi. Jedną z nich jest akcja „Rowerem do szkoły”, której celem jest promowanie wśród dzieci, młodzieży oraz rodziców działania łagodzącego zmiany klimatyczne jakim jest jazda na rowerze, jako alternatywa dla transportu samochodem.

Podczas akcji edukacyjnej uczniowie klas 5-8 SP Michałowice przyjeżdżają do szkoły na rowerze. Każdy przyjazd na rowerze jest rejestrowany przez szkolnego koordynatora – p. Annę Nowakowską poprzez postawienie pieczątki. Zadaniem ucznia jest zgłoszenie się do wskazanego koordynatora w celu zdobycia pieczątki na karcie. Maksymalnie można zdobyć 20 pieczątek.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do akcji jest dostarczenie przez uczestnika do  koordynatora podpisanych przez rodzica /prawnego opiekuna dokumentów:

1) kartę zgłoszenia zawierającą: dane ucznia, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w akcji, oświadczenie o zachowaniu zasad bezpiecznego kierowania rowerem (załącznik nr 1).

2) Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestnika Konkursu (załącznik nr 2).

Ww. podpisane dokumenty należy dostarczyć do p. Anny Nowakowskiej – szkolnego koordynatora tej akcji.

Uczniowie, którzy osiągną co najmniej 95% frekwencję przyjazdów w czasie trwania akcji biorą udział w losowaniu nagród głównych (rower, smartwatch, oświetlenie rowerowe).

Dyplomy za udział w akcji otrzymają uczniowie, którzy osiągną przynajmniej 50% frekwencję przyjazdów w czasie akcji.

Akcja organizowana jest w ramach projektu „Działaj dla klimatu” Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z SandgerdiElementary School z Islandii.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ponad 3,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,7 mln zł.

 

Załączniki do pobrania na stronie:

https://www.klimat.brwinow.pl/aktualnosci/31-akcja-edukacyjna-rowerem-do-szkoly.html

 

Regulamin:

Organizatorem akcji jest każda ze szkół biorąca udział w projekcie (łącznie 6 szkół).

 1. Uczestnikiem akcji może być:
 • uczeń szkoły, który nie posiada karty rowerowej i przyjeżdża do szkoły pod opieką rodziców,
 • uczeń szkoły podstawowej, który posiada kartę rowerową oraz porusza się rowerem bez opieki.
 • Uczeń szkoły ponadpodstawowej (ZSO).
 1. Czas trwania akcji (4 tygodnie – 20 dni roboczych) od 25.09.2023 do 20.10.2023.
 2. Warunki udziału w akcji:
 • Zgoda rodziców na udział w akcji rowerowej
 • Oświadczenie rodziców o:
 • poruszaniu się dziecka w czasie akcji rowerem spełniającym wymogi bezpieczeństwa określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
 • wyposażeniu dziecka w środki ochrony do jazdy na rowerze (odblaski, kask itp.),
 • zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji, tzw. Klauzula RODO.
 1. Osobami odpowiedzialnymi za akcję będą wyznaczeni w każdej ze szkół nauczyciele zwani też opiekunami.
 2. Uczestnicy będą zbierali pieczątki na edukacyjnych kartach konkursowych (1 wzór kart dla wszystkich szkół, 2 pieczątki na szkołę).
 3. Zasady udziału w akcji umożliwiające staranie się o wylosowanie nagród głównych:
 • Każdy uczestnik w czasie trwania akcji przyjeżdża do szkoły na rowerze.
 • Każdy przyjazd na rowerze jest rejestrowany przez organizatora (karty i pieczątki).
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania karty, a opiekun pieczątki.
 • Udział w losowaniu nagród głównych biorą uczniowie, którzy osiągną co najmniej 95% frekwencje przyjazdów w czasie akcji.
 • Nagrody za udział w akcji otrzymają uczniowie, którzy osiągną przynajmniej 50% frekwencje przyjazdów w czasie akcji.
 • Do frekwencji przyjazdów nie uwzględnia się dni, które organizator wyłączy z akcji z powodu bezpieczeństwa (np. warunki pogodowe, dni wolne od zajęć w szkole).
 1. Proponowane nagrody:
 • I – rower (koszt ok. 1100zł)
 • II- Smartwatch (koszt ok. 500zł)
 • III- oświetlenie rowerowe na USB (zestaw przód i tył, koszt ok. 200zł)

Nagrodami za udział w Akcji będą dyplomy drukowane na papierze ekologicznym.

Wręczenie nagród głównych odbędzie się w trakcie „Wydarzenia kończącego projekt”.

Plakat A3 Rowerem do szkoły

 

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content