Dzień tolerancji w świetlicy

  • Dzień tolerancji w świetlicy
  • Dzień tolerancji w świetlicy
  • Dzień tolerancji w świetlicy
  • Dzień tolerancji w świetlicy
  • Dzień tolerancji w świetlicy

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance) – święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa.

W tym roku Dzień Tolerancji obchodziliśmy w świetlicy klas IIa i IIb, uczniowie poszukiwali znaczenia słowa “tolerancja”, próbowali ustalić zasady, jakimi powinien kierować się w życiu człowiek tolerancyjny. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną, w której każdy, na swój sposób, miał za zadanie przekazać to, czym dla niego jest tolerancja.

Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci zrozumieją, że każdy człowiek jest inny,ale każdego należy szanować, mimo różnych zdań, myśli i wyznania.

Dzień tolerancji przygotowały panie K. Żakieta i A. Szymczak.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content