Gminny Konkurs Artystyczny „W krainie Mickiewiczowskich ballad”

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w Gminnym Konkursie Artystycznym „W krainie Mickiewiczowskich ballad”  

Organizatorem konkursu jest SP w Nowej Wsi

Konkurs został objęty patronatem Wójta Gminy Michałowice

 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

Kategorie konkursowe:  

Klasy IV-VI  

1. Literackapraca w formie wiersza oddającego klimat romantyzmu o dowolnej budowie, co najmniej 20 wersów, zatytułowana, napisana indywidualnie, w formie wydruku (czcionka Times News Roman, rozmiar 14, odstępy 1,5)  – prace oddajemy Pani Katarzynie Traczyk lub nauczycielowi języka polskiego.

2. Teatralna – Teatr jednego aktora – przygotowanie recytacji fragmentu dowolnej ballady Adama Mickiewicza.

Etap szkolny odbędzie się w SP w Michałowicach dnia 25.11.22r. w sali E104 na 7. godz. lekcyjnej.

Klasy VII- VIII  

1. Literackapraca w formie wiersza – ballady, co najmniej 30wersów, zatytułowana, napisana indywidualnie, w formie wydruku (czcionka Times News Roman, rozmiar 14, odstępy 1,5) )  – prace oddajemy Pani Katarzynie Traczyk lub nauczycielowi języka polskiego.

2. Teatralna – Teatr jednego aktora – przygotowanie recytacji fragmentu dowolnej ballady Adama Mickiewicza.

Etap szkolny odbędzie się w SP w Michałowicach dnia 25.11.22r. w sali E104 na 7. godz. lekcyjnej.

 

Kryteria oceny prac  

➢ Prace literackie – poprawność merytoryczna, kompozycja, adekwatność tytułu, oryginalność ujęcia tematu, bogactwo języka, estetyka zapisu, ortografia. 

➢Teatr jednego aktoradobór repertuaru, formy wyrazu artystycznego, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. Pod uwagę będzie brany aspekt wizualny prezentacji konkursowych. Warto zadbać o odpowiedni strój i przemyślane używanie w wystąpieniach recytatorskich tego typy środków, jak: kostium, rekwizyty.

 

➢ Etap szkolny – szkolne komisje konkursowe dokonują oceny prac w każdej z kategorii wiekowej i tematycznej. Zostaną wyłonione najlepsze prace (1-3 miejsce oraz 1 wyróżnienie – maksymalnie 4 prace) z każdej kategorii do 25 listopada 2022 r.

➢ Etap gminny – Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach (1-3 miejsce oraz po jednym wyróżnieniu).

Etap końcowy -wystawa konkursowa, występy Teatru jednego aktora oraz program artystyczny odbędzie się 3 grudnia 2022r. o godz. 10.00w sali medialnej Urzędu Gminy Michałowice.

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

do 30 listopada 2022r.na stronie internetowej oraz fb Organizatora;

3 grudnia 2022 r.- ekspozycja najlepszych prac fotograficznych i plastycznych, uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja przez autorów najpiękniejszych wierszy konkursowych – Urząd Gminy Michałowice. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane także na stronie internetowej i fb Organizatora oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice.  

 

VII. NAGRODY– Laureaci I miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają Nagrodę Wójta Gminy Michałowice w postaci nagród rzeczowych (8 nagród). Laureaci II i III miejsc (12 nagród) oraz wyróżnień (8 nagród) otrzymają nagrody rzeczowe (lub książkowe) oraz dyplomy.  

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content