Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę

 • Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę
 • Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę
 • Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę
 • Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę

Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu.
Tom Wright

Hałas towarzyszy społeczności szkolnej niemal cały czas, zwłaszcza w czasie przerw. Mając na uwadze jego szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem podjęliśmy działania profilaktyczne mające na celu propagowanie walki z nadmiernym hałasem.

Hałas na początku dekoncentruje i męczy, potem drażni i powoduje wybuchy złości. W konsekwencji jest efektem gorszych wyników w nauce. Hałas jest jednym z największych problemów w polskich szkołach, który doskwiera zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Na przerwach między lekcjami jego poziom wynosi nawet 110 dB, czyli zdecydowanie przekracza dopuszczalną normę.

Z badań wynika, że z powodu nadmiernego hałasu uczniowie nie słyszą nawet 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli. Jego poziom w polskich szkołach wyraźnie przekracza ustaloną w przepisach normę akustyczną, wynoszącą 45 decybeli (natężenie powyżej 85 dB uważa się za niebezpieczne). Podczas przerw stopień natężenia dźwięku dochodzi nawet do 110 dB. To tyle, ile emituje pracujący młot pneumatyczny. Pod wpływem hałasu wyraźnie spada koncentracja uczniów i nawet do prawidłowo słyszących dzieci nie dociera część informacji, przekazywanych przez nauczyciela. Dodatkowo gorzej się uczą, mają uboższe słownictwo. Badania audiologiczne potwierdziły także, że szkolny „jazgot” podnosi ciśnienie krwi, co wywołuje u niektórych dzieci niepokój i płacz, u innych zaś wyzwala agresję. Dodatkowo częste przebywanie w nadmiernym hałasie wpływa także na stan zdrowia – może trwale uszkodzić słuch. Po spędzeniu godziny w takich warunkach, aparat słuchu potrzebuje blisko ośmiu godzin odpoczynku, by wrócić do normy.

Cele kampanii:

Cel ogólny:

 • Rozwijanie wśród uczniów świadomości o negatywnych dla zdrowia skutkach hałasu.
 • Kształtowanie zachowań służących budowaniu atmosfery ciszy i spokoju w szkole.

Cele szczegółowe:

 • Uświadomienie uczniom i rodzicom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 • Świadome ograniczenie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu.
 • Ograniczenie hałasu w szkole.
 • Wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre zdrowie i samopoczucie.

Podjęte działania:

 1. Wykonanie afisza „Szkolny przyjaciel ciszy – to ja”.
 2. Zorganizowanie „Skrzynki pomysłów do walki z hałasem w szkole”.
 3. Konkurs na najciszej zachowującą się klasę podczas Tygodnia Zdrowia .
 4. Projekt opracowany przez uczniów klas 6 na temat : „ Jak hałas wpływa na zdrowie człowieka?” – wystawa prac
 5. Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych przez wychowawców klas dotyczących hałasu : źródła hałasu, szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, sposoby na jego ograniczenie w najbliższym otoczeniu.
 6. Wykonanie prac plastycznych symbolizujących ciszę w formie znaków drogowych. ( znaki ozdobią szkolne korytarze).
 7. Powstanie na terenie szkoły „Stref Ciszy”.
 8. Przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej ankiety na temat hałasu. Przedstawienie wyników tej ankiety na gazetce szkolnej.

Beata Czyżewska

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content