Organizacja półkoloni podczas ferii zimowych 2021

W dniach 4-8 stycznia ( I turnus) oraz 11-15 stycznia ( II turnus ) w Szkole Podstawowej w Michałowicach będą miały miejsce półkolonie oraganizowane przez trzy podmioty:

  1. Półkolonie  szkolne: artystyczno – językowo – naukowe  z  nauką jazdy na łyżwach organizowane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Michałowicach.  W półkoloniach w każdym turnusie weźmie udział 48 uczestników –  uczniów klas 1-4 w czterech grupach po 12 osób. Zajęcia są nieodpłatne.  Kierownicy półkolonii: wicedyrektor Magdalena Dąbrowska (I turnus) oraz wicedyrektor Dorota Klee- Adamowicz (II turnus).  Program, ramowy plan dnia  oraz regulamin półkolonii znajduje się tu: RAMOWY PLAN DNIA , TYDZIEŃ1 PROGRAM , TYDZIEŃ2 PROGRAM, REGULAMIN PÓŁKOLONII,   sprzęt do jazdy na łyżwach (łyżwy, kask, rękawice, nakolanniki itp.) we własnym zakresie. Rodzice  samodzielnie zamawiają obiad przez aplikację  zamowposilek.pl dostepną tu:  https://szkola.michalowice.pl/obiady/
  2. Półkolonie rehabilitacyjno – edukacyjne pt.: “Dziewięć dni dookoła świata”, w ramach których organizowany będzie  program korekcji wad postawy, organizowane przez  Akademię Szybkiej Nauki https://www.akn.pl/ oraz MTD ( kontakt: fizjo@akn.pl, tel.: 882 168 088, 692 438 802). W półkoloniach weźmie udział  w każdym turnusie 48 uczestników – uczniów klas 1-4 w czterech grupach po 12 osób.  Półkolonie są całkowicie nieodpłatne dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Program oraz ramowy plan dnia znajduje się tu: Informacje ogólne ,Program ferii rehabilitacyjno- edukacyjnych
  3. Pólkolonie  sportowe organizowane przez UKS Jaguar.  Kierownik pólkolonii: Jakub Daniluk.  Półkolonie są odpłatne. W półkoloniach weźmie  udział  w każdym turnusie 36 uczestników – uczniów  klas 1-4 naszej szkoły w trzech grupach po 12 osób. (http://jaguarmichalowice.pl/, kontakt: biuro@jaguarmichalowice.pl, tel.:602 781 777 ) . Harmonogram do pobrania: HARMONOGRAM 1 TURNUS, HARMONOGRAM 2 TURNUS

Podczas półkolonii obowiazuje ścisły reżim sanitarny zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ: WYTYCZNE

Wejścia do szkoły:

  • wejscie A ( główne) dla dzieci oddziałów przedszkolnych
  • wejście B (przy lodowisku)  dla uczestników pólkolonii szkolnych ( sale na parterze w bloku A:  A 8, A 9, świetlica główna oraz w bloku B: B 3 )
  • wejście C ( od ul. Raszyńskiej )  dla uczestników pólkolonii rehabilitacyjno- edukacyjnych (sale na I piętrze w holu B: B103, B105, B110 i B 112)
  • wejście F  wraz z szatnią przy wejściu ( od boiska / balonu) dla uczestników pólkolonii UKS Jaguar (sale na parterze w bloku E: E1, E2 oraz E3)

Przydział do grup i sal w  pierwszym dniu  każdego turnusu:

  • Dla uczestników półkolonii szkolnych: lista uczestników przy wejściu B
  • Dla uczestników pókolonii organizowanych przez AKN i MTD: lista uczestników przy wejściu C
  • Dla uczestników pólkolonii organizowanych przez UKS  Jaguar: lista uczestników przy wejsciu F

Przy wejściu do szkoły należy odkazić ręce, w obiekcie szkolnym obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych wszędzie poza wyznaczoną salą.

Rodzice/ opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.

GIS: aktualne zalecenia w związku z COVID-19: https://www.gov.pl/web/gis

Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę: https://www.gov.pl/web/gis/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke

Jak skutecznie dezynfekować ręce: https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 

 

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content