Procedury w związku z Covid-19

       

W szkole obowiązuje nakaz zakrywania twarzy ( maseczka/ przyłbica) podczas przebywania w placówce w strefach wspólnych. Nakaz ten dotyczy zarówno uczniów, pracowników szkoły, jak i gości.

Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować dłonie. Dystrybutory z płynem znajdują się przy wszystkich wejściach do szkoły. Zaleca się częste mycie rąk mydłem.

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Pawała II w Michałowicach od 1 września 2020 w związku z COVID-19 wynikające z wytycznych MEN, GIS i MZ wraz z wytycznymi i rozporządzeniami:

Procedury bezpieczeństwa od 1 września 2020 w związku z COVID-19: Procedury w związku z COVID-19

Procedury – gabinet pielęgniarki szkolnej: Procedury działania gabinetu pielęgniarki

Procedury w świetlicy: Procedury bezpieczeństwa w świetlicy

Procedury  W-F : Procedury WF

Procedury w bibliotece: regulamin_biblioteki

Procedury – autobus szkolny: Zasady bezpieczeństwa – autobus szkolny

 

Należy zachować dystans zgodnie z wytycznymi MEN,GIS i MZ publikowanymi na bieżąco na stronach internetowych tych podmiotów:

Ministerstwo Nauki i Edukacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid

Główny Inspektor Sanitarny: https://www.gov.pl/web/gis

Dzieci chore z gorączką, objawiami przeziębienia oraz z innymi  objawami typowymi dla  zachorowania na COVID -19 nie są przyprowadzane do szkoły. Informacje na temat objawów COVID-19 znajdują się w serwisie MZ i NFZ :  https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy

Przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura. Dziecko z temperaturą od 38 stopni Celsiusza i większą  oraz/ lub z objawami choroby kierowane jest do izolatorium  szkolnego – wówczas wzywany jest opiekun po odbiór dziecka ze szkoły.

Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do szkoły poza strefę rodzica. Do szkoły odprowadza dziecko jeden / rodzic opiekun.

Inne przydantne informacje znajdują się w linkach:

 • Film dla uczniów:  Koronawirus – mały wielki problem. (Film powstał w kwietniu 2020 r. z inicjatywy Widzialnej Ręki, powstanie filmu koordynowała Dyrektor Małgorzata Widera). W filmie pytania zadają dzieci, a odpowiadają specjaliści z danych dziedzin – między innymi Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka. Znalazły się tu odpowiedzi na pytania:
  Co to jest koronawirus?
  Jak wygląda koronawirus ?
  Czy można zarazić się od zwierząt ?
  Co robić żeby nie zachorować ?
 • Wytyczne MEN, GIS i MZ w zwiazku z powrotem do szkół uczniów klas 1-3 od 18 stycznia 2021: Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych
 • Co musisz wiedzieć o koronawirusie ?

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content