Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka :) 

Konkurs WARSZAWSKA SYRENKA popularyzuje literaturę piękną wśród uczniów szkół podstawowych. 

Głównym celem Konkursu jest: 

  • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
  • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
  • Promowanie talentu dzieci i młodzieży.
  • Pobudzanie aktywności twórczej.
  • Popularyzacja literatury pięknej.

Organizatorem etapu gminnego 47. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla gminy Michałowice jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Michałowicach. 

REPERTUAR 

  • Dotyczy wszystkich eliminacji:

– klasy I – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna.  Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty. 

– klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. 

  • Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.
  • Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju.
  • Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.
  • Jeżeli uczeń zakwalifikuje się do następnego etapu nie zmienia repertuaru.

Pełen regulamin konkursu dostępny w załączniku. 

ZAPISY – KLASY IV- VIII do 05 lutego 2024 r. do p. A. Pastuszek 

ZAPISY – KLASY I – III do 05 lutego 2024 r. do p. M. Jaworskiej s. B103 lub
p. D. Rojek s. B111 

TERMINY PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH 

– etap szkolny konkursu dla klas I – VIII dnia 14 lutego 2024 r. w bibliotece szkolnej 

– etap gminny konkursu dla klas I -VIII 21 lutego 2024 r. w bibliotece szkolnej 

REGULAMIN SZKOLNYCH ELIMINACJI WARSZAWSKA SYRENKA

Koordynatorki eliminacji do konkursu: 

Agnieszka Pastuszek 

Małgorzata Jaworska 

Dorota Rojek 

Anna Zaręba 

Karolinka Przegiętka 

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content