„Śpiewamy dla Ojczyzny” – konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej 2019

REGULAMIN

Miejsce konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

Organizatorzy:
Dla klas 0-III SP: p. Karolina Popłońska (koordynatorka), p. Anna Matejuk, p. Jolanta Matysiak
Dla klas IV-VIII SP: p. Alina Stencka (koordynatorka), p. Monika Makowska

Cele konkursu:
Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty poprzez zainteresowanie historią.
Popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci i młodzieży.
Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej.
Promowanie młodych talentów.

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–VIII szkoły podstawowej.

2. Termin:
Ostatni tydzień października 2019 r. lub pierwszy tydzień listopada 2019 r. – dokładny termin i godzina zostanie podana do wiadomości po zliczeniu zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, sala D 1.

4. Każdy uczestnik (solista lub zespół) prezentuje jedną piosenkę o tematyce patriotycznej tradycyjną lub współczesną.

5. Można śpiewać a capella lub z własnym akompaniamentem, ewentualnie do podkładu zgranego na CD w formacie audio albo do podkładu zgranego na pendrive w formacie mp3.
Uczestnik śpiewający do playbacku (podkład + wokal) zostanie zdyskwalifikowany.

4. Kategorie konkursu:
a) wiekowa:
– uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej
– uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
– uczniowie klas VII -VIII Szkoły Podstawowej
b) wykonawcza:
– soliści
– zespoły wokalne

5. Kryteria oceny:
– Dobór repertuaru zgodny z założeniami regulaminu.
– Czystość intonacyjna.
– Znajomość tekstu pieśni lub piosenki.
– Ogólny wyraz artystyczny.
– Estetyczny i odpowiedni strój.

6. Nagrody:
Jury przyzna I, II i III nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej i wykonawczej.

7. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD i odtwarzacz pendrive.

9. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu ustalonym przez organizatorów. Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.

10. Kartkę ze zgłoszeniem do Konkursu zawierającym dane:
– imię i nazwisko uczestnika (uczestników),
– klasę,
– tytuł piosenki,
– rodzaj akompaniamentu,
– zgodę Rodziców na udział dziecka w konkursie,
należy przekazać w terminie do dnia 25 października (piątek) 2019 r. do koordynatorek (uczniowie klas 0-III do p. Karoliny Popłońskiej, uczniowie klas IV-VIII do p. Aliny Stenckiej).

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.

3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.

4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content