Dzień Patrona Szkoły

My, Jana Pawła, uczniowie,
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać:
Twoje myśli, które drogi wskazują,
Twoje słowa, które uczą mądrości,
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.

 

16.10.2009r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodzono Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, którą celebrował ks. proboszcz L. Firlej. Ks. proboszcz Leon Firlej zwrócił się do uczniów z apelem, aby życie Jana Pawła II było przykładem dla nich, aby zawsze oddzielali dobro od zła, a w życiu pomagali innym i pamiętali, że „przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”.
Zespół „Dzwoneczki” stworzył piękną oprawę muzyczną uroczystości. Uczniowie klas piątych pod kierunkiem s.D.Jaworskiej przybliżyli zebranym postać Patrona.
W czasie Dnia Patrona odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawcami (p.M.Jaworską, p. J.Karwacką, p.A. Grabowską i p.I.Nowakowską). W przedstawieniu udział wzięli także uczniowie klasy IVa. Młodzi artyści zebrali mnóstwo braw.
Następni najmłodsi z przejęciem i powagą powtarzali słowa ślubowania. Zgodnie z tradycją dyrektor Zespołu Szkół p. A. Olęcki każdego pierwszoklasistę pasował „magicznym ołówkiem” na ucznia.
Uczniowie klas I złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.
Po oficjalnej części na uczniów klas pierwszych czekał słodki poczęstunek i pamiątkowe dyplomy.
Wartę honorową przy tablicy pamiątkowej pełniły zuchy.
Dzień Patrona Szkoły to piękna tradycja, którą warto pielęgnować przez następne lata.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content