Konkurs plastyczny na logo i prezentację multimedialną

Gmina Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach zaprasza uczniów szkoły w Michałowicach do wzięcia udziału w konkursie dla upamiętnienia Powstańców Warszawskich z Michałowic.

1. Dla dzieci z klas 3-5 Szkoły Podstawowej w Michałowicach: konkurs plastyczny na logo. Uczestnicy konkursu mają wykonać własnoręcznie propozycję logo upamiętniającego Powstańców Warszawskich z Michałowic. Praca w dowolnej, wyłącznie płaskiej technice, na papierze typu brystol. Format prac: A4 lub A3. Praca powinna być wykonana samodzielnie. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Prace należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2022 r. na adres Organizatora: Gmina Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, ul. Raszyńska 34,

2. Na prezentację multimedialną dla upamiętnienia Powstańców Warszawskich z Michałowic skierowany jest do uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej w Michałowicach, prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft PowerPoint. Jej maksymalna objętość nie może przekraczać 15 slajdów. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub pendrive. . Praca powinna być wykonana samodzielnie. Prace należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2022 r. na adres Organizatora: Gmina Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach ul. Raszyńska 34 05-816 Michałowice, z dopiskiem „Konkurs na prezentację”.

Należy czytelnie podać : imię i nazwisko autora Pracy na dołączonej karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.

Regulami konkursu-3

Na stronie biblioteki znajdują się linki do pobrania materiałów, na których będzie można się opierać podczas tworzenia prac.
Magdalena Korycka – przewodnicząca Społecznego Komitetu dla Upamiętnienia Powstańców z Michałowic

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content