Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Nasza szkoła otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

27 listopada 2019 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”.

Po 10 latach pracy szkoły dostąpiliśmy ogromnego zaszczytu odbioru Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Panią Wiceminister Edukacji Narodowej Iwonę Michałek na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Widery i Pani Elżbiety Kwiatkowskiej oraz koordynatorek programu Anety Wąsowicz – Ciechomskiej i Anny Matejuk potwierdziło, że nasza szkoła podejmuje systemowe działania na rzecz poprawy zdrowia całej społeczności szkolnej.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał w tym roku szkolnym to prestiżowe wyróżnienie 22 przedszkolom i 32 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w całej Polsce na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach jest jedną z 5 szkół wyróżnionych w województwie mazowieckim.

Sukces szkoły nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie Dyrekcji szkoły odpowiedzialnej za promocję zdrowia w latach 2009 – 2019, przede wszystkim pani Elżbiety Kwiatkowskiej i pana Andrzeja Olęckiego. To również efekt długofalowej i systemowej współpracy całej społeczności szkolnej i lokalnej.

W 2015 roku otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Przez wiele lat kształtowaliśmy przyjazny klimat szkoły poprzez różnorodne działania prozdrowotne. Dotyczyły one nie tylko zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, poczucia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zdrowia psychicznego. Podjęliśmy szereg przedsięwzięć, które miały na celu budowanie dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia.

Jesteśmy pierwszą szkołą w naszej Gminie Michałowice, która może poszczycić się tytułem Szkoły Promującej Zdrowie. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem SzPZ oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Jest dowodem, że w naszej szkole miało miejsce dużo dobrych działań, które warto zauważyć, docenić i kontynuować. To nasz kapitał na kolejne lata.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: wychowawcom klas, nauczycielom, pracownikom szkoły, Samorządom Uczniowskim, uczniom, Radom Rodziców, w szczególności panu Leszkowi Biera, pani Katarzynie Jakubowskiej – Nowocień, pani Małgorzacie Brejnak oraz pani Annie Sołowiow, rodzicom, mieszkańcom i pracownikom naszej gminy, zaprzyjaźnionym szkołom oraz organizacjom i fundacjom współpracującym z nami.

Podziękowania kierujemy również do pani wójt Małgorzaty Pacheckiej oraz byłego wójta Krzysztofa Grabki za finansowanie konkursów.

W załączeniu zamieszczamy działania naszej szkoły w ramach promocji zdrowia w latach 2016 -2019 oraz szczegółową relację z wręczenia Krajowych Certyfikatów w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

koordynatorki SzPZ Aneta Wąsowicz – Ciechomska oraz Anna Matejuk

https://www.gov.pl/web/edukacja/gala-wreczenia-krajowych-certyfikatow-szkol-i-przedszkoli-promujacych-zdrowie
https://www.ore.edu.pl/2019/11/wreczenie-krajowych-certyfikatow-przedszkole-i-szkola-promujace-zdrowie/

 

Fragment z WNIOSKU O NADANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content