VII SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” 2023

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–III szkoły podstawowej, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, umiejętności i talenty.

Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną:

  • śpiew,
  • gra na dowolnym instrumencie,
  • taniec,
  • pokaz umiejętności gawędziarskich lub aktorskich,
  • recytacja,
  • występy sportowo-akrobatyczne,
  • iluzja,
  • rysunek lub malarstwo,
  • inne talenty.

Zasady konkursu:

⇒Konkurs w tym roku ma formę stacjonarną – należy zaprezentować swój talent przed widownią.

⇒Strój powinien być estetyczny i dobrany do formy występu.

⇒Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

⇒Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.

⇒W przypadku działań plastycznych oraz innych dłuższych form, po uzgodnieniu z organizatorami, dopuszczone mogą być prezentacje dłuższe.

⇒W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub z zespołem. Podkład muzyczny powinien być nagrany na pendrive w formacie mp3.

⇒Występ nie może zawierać treści dyskryminujących. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów. Nie można być również ubranym prowokacyjnie.

⇒Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, rzutnik multimedialny, sztalugi, materace (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszenia). Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.


Termin: 13.06.2023r. godz. 16:00

Zgłoszenie do konkursu: Wypełnioną i podpisaną przez rodziców Kartę Zgłoszenia do Konkursu, należy przekazać w terminie do 12.05.2023r. do koordynatorek (uczniowie klas 0-III do p. Kariny Walter, p. Magdaleny Nassalskiej, p. Łucji Wiśnik ).

Organizatorzy konkursu: p. Karina Walter, p. Magdalena Nassalska, p. Łucja Wiśnik


VII-SZKOLNY-KONKURS-Mam-Talent-2023-regulamin-i-karta-zgloszenia

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content