Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach ogłasza
od 1 do 31 marca 2022r. rekrutację do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Michałowicach obejmuje dzieci urodzone w 2015 roku. Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności przyjęte będą dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkoły.

https://www.bip.cuw.michalowice.pl/placowki/placowki-publiczne

Rekrutacja po raz pierwszy będzie prowadzona w formie elektronicznej. Link poniżej

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami i instrukcją znajdującymi się w poniższych plikach:

Instrukcja_użytkowników_KLASY1

Informacja_o_rekrut. I klasy SP.pdf

Zarz.WG_-terminy_rekr._p-le_i_sp_2022

Informujemy, że nadal istnieje możliwość wzięcia udziału w rekrutacji w formie papierowej.
Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub wniosek rekrutacyjny (dla kandydatów mieszkających poza obwodem) wraz z wymaganym oświadczeniem znajdują się poniżej. Po wypełnieniu należy je dostarczyć do placówki do 31 marca 2022 r.

rekr.kl.I_oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania

Wniosek_rekrutacyjny_kl.I_2022………………

Wniosek_oddzial_przedszkolny……

Oswiadczenie_rodzenstwo_w_tej_samej_szkole-

Oświadczenie woli

NA DOKUMENTACH WYMAGANY JEST PODPIS OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Magdalena Fimowicz-Wasiak

Dyrektor SP w Michałowicach 

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content