Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach ogłasza
w dniach od 1 do 31 marca 2022r. rekrutację do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Michałowicach obejmuje dzieci 6- letnie (urodzone w 2016 r.). Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności przyjęte będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Michałowice.

Rekrutacja po raz pierwszy będzie prowadzona w formie elektronicznej. Link poniżej

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami i instrukcją znajdującymi się w poniższych plikach:

Informacja_rekrut.oddział_przedszkolny Rekrutacja_Instrukcja_użytkowników

Rekrutacja_Instrukcja_użytkowników

uchwala-239 z 2017

uchwała 390 z 2021

Zarz.WG -terminy_rekr.przeds_2022

Informujemy, że nadal istnieje możliwość wzięcia udziału w rekrutacji w formie papierowej.
Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganym oświadczeniem znajdują się poniżej. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do placówki do 31 marca 2022 r.

Wniosek_oddzial_przedszkolny……

Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania_rekrut.przedszk.

Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach

Oswiadczenie_rodzenstwo_w_tej_samej_szkole-

Oświadczenie-o-dochodzie-w-rodzinie-kandydata

Oświadczenie woli

NA DOKUMENTACH WYMAGANY JEST PODPIS OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Magdalena Fimowicz-Wasiak

Dyrektor SP w Michałowicach

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content